Gå til indhold

Information om coronavirus

Læringsmål for maj-børn i SFO og fritidshjem

Beskrivelse

Med dagtilbudsloven fra 2018 skal SFO’er og fritidshjem i forårets tidlige skolestart arbejde med børnehavens pædagogiske læreplan eller skolens fælles mål. Samtidig skal børnene gøres skoleparate og SFO-parate.

Hvad betyder det?

Og hvordan samtidig arbejde med både læreplaner/fælles mål og SFO’ens egne mål- og indholdsbeskrivelser?

Vi vil også drøfte, hvordan der både processuelt og strukturelt kan arbejdes med majbørn hele dagen og de almindelige skolebørn om eftermiddagen i SFO’en/fritidshjemmet. Få viden om læreplaner (hhv. børnehaveklassens fælles mål), skoleparathed og evalueringskultur – som kan anvendes hele året rundt.

Målgruppe

Pædagoger, ledere, samt andet personale i SFO, fritidshjem og KKFO.

Undervisere

Sussie Kiilerich Bonde, lektor, cand.mag., ph.d.

Tid

12.02.21 kl. 9.00-13.00
05.03.21 kl. 9.00-13.00
19.03.21 kl. 9.00-13.00

Varighed

12 timer

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00