Gå til indhold

Læreren som leder af klassens faglige og sociale miljø

Har du brug for inspiration til at variere din undervisning – og har du brug for konkrete ideer til at håndtere tematikker i dit læringsrum?

Klasseledelse er mere end blot at forebygge forstyrrelser. Det er veje til at skabe læring gennem trygge, sjove og varierede måder at være sammen på i et ønskværdigt læringsmiljø.

Det får du ud af kurset

Kurset består af to kursusgange, hvor deltageren er blevet bekendt med og har arbejdet med grundprincipperne i klasseledelse, herunder:

 • Adfærdsledelse
  Hvordan du støtter og styrer elevers adfærd. Vi arbejder med klasseledelsesgreb som: regler, rutiner, forstyrrelsesprævention, positive walk-abouts m.m.
 • Læringsledelse
  Med særlig fokus på, hvordan man organiserer sin undervisning, så eleverne har lyst og mulighed for at deltage i aktiviteterne. Vi arbejder med klasseledelsesgreb som: 10 kendetegn for god undervisning, mindset-arbejde, de 10 hér m.m.
 • Relationsledelse
  Med særlig fokus op, hvordan man støtter og styrer relationen ml imellem eleverne og ml lærer og elev? Vi arbejder med klasseledelsesgreb som: lytning, emotionel og instrumentel støtte, eksemplarisk adfærd m.m.

Hvem deltager?

Lærere og pædagoger i skolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Læreren som leder af klassens faglige og sociale miljø

Start- og slutdato

13.09.24 - 25.10.24

Tilmeldingsfrist

13.08.24

Nummer

0656355

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

5.271 kr.

4.217 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage: k. 09:00-15:30, d. 13.09.2024 & 25.10.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Rikke Lawsen

Lektor

+45 41 89 74 03