Gå til indhold

Information om coronavirus

Lærere og pædagogers samarbejde om gode deltagelsesmuligheder for alle børn – online kursus i zoom

Hvordan kan pædagoger og lærere samarbejde om at udvikle gode deltagelsesmuligheder for alle børn? Når man reflekterer over, hvilke sociale roller (fx ‘dygtig¿ eller ‘forstyrrende’) børn får i pædagogiske aktiviteter og hvilke muligheder for deltagelse rollerne skaber, er man allerede på vej til at skabe inkluderende læringsfællesskaber med gode deltagelsesmuligheder for alle børn.

På kurset sætter vi fokus på følgende spørgsmål, med udgangspunkt i deltagernes viden og erfaringer:

  • Hvad er gode deltagelsesmuligheder?
  • Hvordan får børn sociale roller i skolen og hvilken betydning har rollerne for børns trivsel, deltagelse og læring?
  • Hvordan kan man udvikle et analytisk blik på, hvordan børns roller etableres i hverdagens samtaler og forstå pædagogiske aktiviteter bedre?
  • Hvordan kan man arbejde tværprofessionelt med at understøtte inkluderende læringsfællesskaber med gode deltagelsesmuligheder?

Der veksles mellem faglige oplæg, øvelser og fælles refleksioner med udgangspunkt i deltagernes egne praksiserfaringer. Kursusdeltagerne får en opgave mellem kursusgangene.

Hvilke kompetencer jeg styrker ved at tage uddannelsen

  • Jeg bliver bedre til at planlægge pædagogiske aktiviteter, der understøtter inkluderende læringsfællesskaber

Hvor uddannelsen kan bringe mig hen i mit arbejdsliv

  • Jeg bliver bevidst om, hvordan børn får sociale roller, hvilke konsekvenser det har og hvordan gode deltagelsesmuligheder for alle børn bedst understøttes i tværprofessionelt samarbejde

Hvad min arbejdsplads får ud af, at jeg tager denne uddannelse

  • Jeg vil kende til gode aktiviteter og principper til gode deltagelsesmuligheder i hverdagen, som både børn, forældre og kolleger kan have glæde af.

Målgruppe

Pædagoger og lærere i skoler.

Undervisere

Ulla Lundqvist, lektor, ph.d.
Mette Frank, inklusionsvejleder, pædagog

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00