Gå til indhold

Kvalitetsstyring og innovation – Forbedringsmodellen

Vær med til at styrke patientsikkerheden og skabe forbedringer til gavn for borger og patient.

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet er udviklet og afholdes i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed og har fokus på forbedringsmodellen.

Forbedringsmodellen er meget praksisnær og den giver mulighed for at udvikle, teste og implementere forandringer, der giver mening i praksis. Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS) har over 10 års erfaring med at facilitere og undervise i brugen af forbedringsmodellen. PS har arbejdet med samarbejdspartnere i sundhedsvæsenet og socialområdet på tværs af Danmark og har stor erfaring med at hjælpe ledere og medarbejder med at bruge forbedringsmodellen til at skabe forbedringer til gavn for borgerne.
(Underviser og improvementadvisor, Dansk Selskab for Patientsikkerhed)

På modulet vil du lære om metoder i patientsikkerhed og kvalitetsudvikling, med udgangspunkt i forbedringsmodellen. Det centrale i forbedringsmodellen er, at kvalitetsudvikling sker i nært samarbejde med borger og kollegaer, samt at der sker en løbende justering i processen førend den endelige implementering.

Som en del af modulet skal du arbejde med en mindre forbedringsindsats, som du skal bringe med til modulstart og som du skal arbejde med løbende under modulet.

Undervisningen vil bestå af en vekslen imellem oplæg, øvelser og arbejde med eget forbedringsprojekt.

Det får du ud af modulet

 • Du vil blive udfordret på, hvordan du kan tilrettelægge kvalitetsudviklingsprocesser, der sikrer patientsikkerheden i en travl hverdag
 • Du vil lære at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling af patientsikkerhed og forankring af disse tiltag
 • Indgå i planlægning, styring og udvikling af nye kvalitetsudviklingstiltag med henblik på at fremme innovation i klinisk praksis med udgangspunkt i forbedringsmodellen
 • Du får udbygget dit faglige netværk

Det faglige indhold

 • Kvalitetsudvikling og innovation
 • Forbedringsmodellen – herunder forstå det eksisterende system, opstilling af SMART mål, udarbejdelse en forandringsteori for forbedringsindsatsen, indsamling af data, afprøvning ved hjælp af PDSA, implementering af forbedringsindsatsen
 • Implementering af forbedringer
 • Forhold som har indflydelse på kvalitetsudvikling

Målgruppe

Sygeplejersker, bioanalytiker, fysioterapeuter, jordemødre, ergoterapeuter og psykomotoriske terapeuter

Forløbet kordineres med et modul for ledere, som har personaleansvar og som understøtter kvalitetsudviklingsarbejdet.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Conny Egebjerg Petersen

Uddannelseskonsulent

+45 51 63 25 03