Gå til indhold

Ordkendskab for undervisere af tosprogede FVU-deltagere

På dette kursus får du mulighed for at kvalificere din undervisning i ordkendskab til tosprogede FVU-danskdeltagere i praksis.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Du lærer om og afprøver metoder til undervisning i ordkendskab for tosprogede FVU-deltagere. Du får desuden sat perspektiver på arbejdet med at udvælge velegnede tekster til ordkendskabsundervisningen.

Det faglige indhold på kurset

Hvis FVU-deltagere har et andet modersmål end dansk, er det naturligt at ordkendskabet er meget begrænset i forhold til modersmålstalende deltagere. På kurset vil vi arbejde med forskellige teorier om ordkendskab samt metoder til undervisning i ordkendskab. Vi vil ydermere have fokus på at udvælge gode tekster til ordkendskabsarbejdet. Kurset foregår over to mødegange, og mellem de to kursusdage afprøver du metoder og materialer med dit eget hold.

Om undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, gruppearbejde og fælles drøftelser. Dertil indgår mellemrumsarbejde på egen hånd mellem de to kursusdage.

Undervisere

Kursets to undervisere, Anita Blommegaard og Thomas Juhl Nielsen, er begge ansat ved sprogcenteret Speak og har stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre FVU-dansk for deltagere med dansk som andetsprog.

Hvem deltager?

Målgruppen er undervisere i FVU-dansk som har mange tosprogede deltagere på holdene, eller som er interesseret i at zoome ind på krydsfeltet mellem dansk som andetsprog og ordkendskab/sprogforståelse i FVU-danskpraksis.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Martin Hauerberg Olsen

Lektor

+45 41 89 85 45