Gå til indhold

Kursus for praktiklærere

På den nye læreruddannelse er de studerende i integreret praktik fra de starter på studiet. og som praktiklærer er du meduddanner af dem.

Om kurset

Det får du ud af kurset

På kurset får du viden og inspiration til

  • Hvordan du tager imod nye lærerstuderende
  • Hvordan du systematiserer og strukturerer samarbejde og kommunikation med gruppen af lærerstuderende
  • Hvordan du vejleder i fagene
  • Hvordan du støtter lærerstuderendes i at observere, analysere og reflektere over undervisning

Det faglige indhold på kurset

Kurset giver dig viden og greb til at varetage opgaven som praktiklærer og meduddanner af de lærerstuderende. I den integrerede praktik er de studerende i praktik en hel dag hver uge de første to år af studiet. Praktikken foregår i deres undervisningsfag, dansk, engelsk eller matematik.

På kurset får du en koncentreret introduktion til det at vejlede, samarbejde og kommunikere med studerende med henblik på, at du kan tilrettelægge, gennemføre, evaluere og udvikle differentierede vejledningsforløb med de lærerstuderende. Det foregår blandt andet gennem observation, analyse og refleksion over undervisningen ud fra data.

Om undervisningen

Undervisningen veksler mellem oplæg, dialog og konkrete øvelser ud fra deltagernes praksiserfaringer. Der lægges op til videndeling, samarbejde og refleksion med afsæt i konkrete aktioner fra deltagernes praksis.

Hvem deltager?

Lærere, der skal have lærerstuderende i integreret praktik.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2024

Kursus for praktiklærere

Start- og slutdato

04.03.24 - 18.03.24

Tilmeldingsfrist

04.03.24

Nummer

0736357

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Glostrup kommune

Hvornår

Fire kursusdage d. 31.01.24 kl. 09-12, 04.03.24 kl. 10-16, 13.03.24 kl. 09-15 & 18.03.24 kl. 09-12

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00