Gå til indhold

Kroppen i professionel praksis

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen idræt, krop og bevægelseden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du vil i forløbet udvikle faglige forudsætninger og bevægelsespsykologisk/-pædagogisk viden om krop og kommunikation i relation til leg, dans, kamp og drama samt erhverve dig teoretiske og praktiske redskaber til selvstændigt at kunne udvikle egen praksis og profession.

Der fokuseres blandt andet på følgende:

 • En flerdimensionel, levende og dynamisk læringsopfattelse, hvor det praktiske og teoretiske integreres
 • Kroppens sprog, kommunikation og kultur i relation til det moderne samfund
 • Kropslig aktivitet og kropskontakt som grundlag for udvikling af gruppedynamik og sprog
 • Leg, dans, kamp og drama i bevægelsespsykologisk/-pædagogisk perspektiv

Læringsmål

Den studerende:

 • kan udvikle egen tilgang til kropslig praksis i relation til professionsrelevante temaer inden for lederskab og kommunikation
  kan udvikle egne professionspersonlige kompetencer med fokus på kropslighedens, sanselighedens og personlighedens betydning for professionel kommunikation
 • har viden om kroppen i social interaktion, kontakt, gruppedynamik, kropslig ekspressivitet og sprog
 • har viden om æstetiske og eksperimenterende læreprocesser i forhold til krop og bevægelse
 • kan omsætte og anvende viden om forhold mellem krop bevægelse og kommunikation til en professionsrelevant og didaktisk reflekteret praksis
 • kan arbejde målorienteret med den relationelle og kommunikative dimension i aktiviteter med idræt og bevægelse

Målgruppe

Lærere, pædagoger, sundhedsprofessionelle og ledere.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Kroppen i professionel praksis

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0555848

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Tirsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Birgitte Hedeskov

Lektor

+45 41 89 75 38