Gå til indhold

Krop og bevægelse i dagtilbud

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen idræt, krop og bevægelseden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du vil i forløbet udvikle faglige forudsætninger for at arbejde med udvikling af dagtilbuds krops- og bevægelseskultur med afsæt i forståelse for kropsudfoldelse, bevægelsesglæde og bevægelsesfremmende læringsmiljøer.

Der vil blive lagt vægt på at give dig teoretiske og praktiske redskaber til selvstændigt at kunne udvikle din egen praksis med udgangspunkt i en forståelse for kroppens, sansningens og bevægelsens mange muligheder, når børn skal trives, udvikle sig og lære.

De institutionelle rammer og samfundsmæssige og bevægelseskulturelle tendenser vil blive inddraget.

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at udvikle din egen praksis med afsæt i:
  • Forståelse for kropsudfoldelse og bevægelsesfremmende læringsmiljøer ude og inde
  • Blik for bevægelsesglæde og alle børns deltagelsesmuligheder
  • Din egen bevægelseskultur og kropslighed
  • De institutionelle rammer, tværfaglige og tværprofessionelle samarbejdsflader
  • Aktuelle samfundsmæssige og bevægelseskulturelle tendenser
 • Du lærer at udvikle institutionens krops- og bevægelseskultur, herunder at arbejde med bevægelse i et tværfagligt og tværprofessionelt perspektiv
 • Du får viden om at arbejde med bevægelseslege og aktiviteter i forskellige læringsmiljøer gennem reflekteret organisering og struktur
 • Du udvikler forståelse for kroppen, sansning og bevægelsens mange betydninger og relationer i små børns liv, lære- og udviklingsprocesser herunder trivsels-, lærings-, udviklings-, og dannelsesprocesser

Det faglige indhold på modulet

Der vil være fokus på:

 • Krops- og bevægelseskultur i en institution
 • Kropsudfoldelse, bevægelsesglæde, bevægelsesaktiviteter
 • Bevægelsesfremmende læringsmiljøer ude og inde
 • Små børns lærings-, udviklings-, og dannelsesprocesser
 • Små børns trivsel og deltagelsesmuligheder
 • Institutionelle rammer, tværfaglige og tværprofessionelle perspektiver
 • Aktuelle samfundsmæssige og bevægelseskulturelle tendenser

Om undervisningen

Undervisningen vil være dialogbaseret undervisning i både praksis og teori. Der veksles mellem praktiske lege- og bevægelsesaktiviteter i forskellige læringsmiljøer, teoretiske oplæg, undersøgelser og refleksioner i større og mindre grupper.

Der arbejdes med aktioner i forhold til egen praksis og tilbagevendende udvikling af denne.

Hvem deltager

Lærere, pædagoger og sundhedsprofessionelle samt ledere.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2025

Krop og bevægelse i dagtilbud

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0578320

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Hvornår

Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Birgitte Hedeskov

Lektor

+45 41 89 75 38