Gå til indhold

Koordinering og samarbejde i beskæftigelses­indsatsen

Formålet med modulet er, at du erhverver kompetencer til at koordinere borgeres sagsforløb og til at indgå i, facilitere og udvikle tværgående samarbejde. 

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplom i beskæftigelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Der inddrages relevante perspektiver, teorier og metoder til koordinering, inddragelse samt sags- og mødeledelse.

Det får du ud af modulet

Viden:

 • opnå viden om teorier og metoder til koordinering, samarbejde, inddragelse, mødeledelse og facilitering i beskæftigelsesindsatsen
 • kunne forstå og reflektere over dilemmaer i samarbejde og koordinering på tværs af organisationer, sektorer og professioner

Færdigheder:

 • anvende metoder og redskaber, der tager udgangspunkt i borgernes behov og forudsætninger, ved planlægning og koordinering af indsatsen
 • analysere, vurdere og udvikle organisatoriske rammer og deres betydning for koordinering og samarbejde på tværs af organisatoriske skel
 • iværksætte og begrunde faglige beslutninger vedrørende koordinering og samarbejde mellem beskæftigelsesindsatsen og andre velfærdsområder

Kompetencer:

 • håndtere rollen som koordinator, sagsansvarlig og mødeleder i forskellige samarbejdssituationer
 • indgå selvstændigt i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel, etisk tilgang
 • anvende relevant forskning til at vurdere egnede metoder og selvstændigt planlægge og koordinere indsatser

Det faglige indhold

 • Koordinering
 • Tværgående samarbejde
 • Inddragelse
 • Facilitering
 • Mødeledelse

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2024

Koordinering og samarbejde i beskæftigelsesindsatsen

Start- og slutdato

19.08.24 - 15.11.24

Tilmeldingsfrist

08.07.24

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0550620

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00