Gå til indhold

Information om covid-19

Koordinering af komplekse forløb

Sundhedsfaglige borger- og patientrettede indsatser foregår i et komplekst system på tværs af professioner, institutioner og sektorer.

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen borgernær sundhedden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Modulet er målrettet sundhedsprofessionelle, der som led i den daglige praksis indgår i og varetager koordinering af rehabiliteringsforløb og andre komplekse forløb fx i forbindelse med kræft, palliation og multisygdom i samarbejde med kollegaer, borgere og pårørende. Du bliver kvalificeret til at varetage og koordinere sundhedsfaglige indsatser i det tværfaglige, tværinstitutionelle og tværsektorielle samarbejde

Det får du ud af modulet

Du får forudsætninger for at arbejde systematisk med at lede samarbejdsprocesser, koordinere og løse komplekse problemer gennem egne og andres indsatser.

Du bliver kvalificeret til at tage ansvar for koordinering, delegering og faglig ledelse af indsatser, der understøtter borgeroplevet sammenhæng.

Det faglige indhold

 • Lovgivningsmæssige og organisatoriske rammer for koordinering af komplekse forløb
 • Redskaber og metoder til koordinering af borgerrettede indsatser og forløb med afsæt i borgerens livssituation og nærmiljø
 • Proces- og mødeledelse
 • Prioritering, delegering og udøvelse af sundhedsfaglige indsatser gennem tværfaglige samarbejdspartnere
 • Udvikling af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde

Målgruppe

Modulet henvender sig til kommunalt ansatte sundhedsprofessionelle (fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker m.fl. i fx koordinerende funktioner).

Praktiske oplysninger

Modulet afholdes på deltid og afsluttes med en skriftlig modulopgave.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Koordinering af komplekse forløb

Start- og slutdato

28.10.21 - 04.03.22

Tilmeldingsfrist

21.09.21

Pris

14.800 kr.

Hvor

Campus Nordsjælland, Carlsbergvej 14

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Helle Jensen

Chefkonsulent

+45 51 63 27 72