Gå til indhold

Koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Modulet giver dig faglige kompetencer som koordinerende kontaktperson for unge i tværgående sammenhænge til at kunne vurdere unges behov for støtte samt skabe en professionel relation til den unge i forhold til at kunne tilbyde en relevant indsats.

På modulet vil der især være fokus på kontaktpersonens rolle og funktioner samt overgangsproblematikker, fastholdelse og motivation i forhold til realisering af udsatte unges uddannelsesplaner.

Vi vil interessere os for, hvordan du som kontaktperson kan etablere samarbejde med den unges netværk og koordinere tværgående indsatser.

Du bliver klædt på til selvstændigt at indgå i tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde og bidrage til opbygning af en fælles forståelse af støttepersonens opgaver.

Læringsmål

Viden:

 • Viden om og indsigt i kontaktpersonens rolle og funktion.
 • Skal kunne forstå og reflektere over overgangsproblematikker, fastholdelse og motivation i forhold til realisering af udsatte unges uddannelsesplan.
 • Skal have viden om og forståelse for relationer, magtaspekter og etik i forhold til kontaktpersonens opgaver og ansvar.

Færdigheder:

 • Skal kunne vurdere unges behov for støtte, skabe en professionel relation og tilbyde
  en relevant indsats.
 • Skal kunne etablere samarbejde med den unges netværk og koordinere tværgående indsatser.
 • Skal kunne planlægge og formidle en trinvis progressionsproces, der relaterer til unges skridt i uddannelsesplan.

Kompetencer:

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede problemstillinger og fungere som bindeled mellem aktørerne i indsatsen.
 • Skal selvstændigt kunne indgå i tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde og bidrage til opbygning af en fælles forståelse af støttepersonens opgaver og etik.
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i relation til udvikling af området

Hvem deltager?

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning
 • Studievalgscentre, i uddannelsessektoren
 • offentlige og private virksomheder
 • fagbevægelsen,
 • A-kasser
 • jobcentre
 • inden for folkeoplysning
 • arbejdsmarkedsforanstaltninger
 • kommuner
 • forsvaret
 • kriminalforsorgen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Koordinerende kontaktperson

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0558282

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Koordinerende kontaktperson

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0792226

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Torsdag 09.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35