Gå til indhold

Konflikthåndtering

Ønsker du at udvikle- og træne dine kompetencer i arbejdet med at forstå og håndtere konflikter i professionelle sammenhænge?

Dette modul på 10 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

Er du ressourceperson, vejleder, lærer, pædagog eller en anden professionsudøver, der oplever konflikter på din arbejdsplads, som du ønsker at blive endnu bedre til at håndtere? Eller er du måske selv i et konfliktfelt, hvor du gerne vil blive endnu bedre til at gøre uenigheder til en ressource?

På dette modul får du:

Viden om og indsigt i:

 • konflikters grundlæggende mønstre og begreber; herunder betydningen af værdier og menneskesyn
 • basal konfliktløsning, afklarende samtaler og mægling

Kompetencer til at:

 • agere som vejledende og støttende tredje part med henblik på at håndtere konflikter i professionelle sammenhænge i større eller mindre grupper
 • kunne indgå i samarbejde om konflikthåndterende processer på arbejdspladser med forskellige værdier, normer og traditioner
 • udvikle samarbejde om konstruktiv konflikthåndtering, der understøtter konfliktkulturen i professionssammenhæng på individ-, gruppe- og organisationsplan

Færdigheder i at:

 • kunne vurdere og begrunde forskellige metoder i relation til grundlæggende værdier og magtforhold i konflikter
 • kunne anvende forskellige metoder til konflikthåndtering
 • kunne mestre kommunikation, der understøtter relationsdannelse og konflikthåndteringsprocesser

Det faglige indhold på modulet

På modulet stiller vi skarpt på hvad konflikter er, og hvordan uenigheder opstår eller måske ligefrem undgås i professionelle sammenhænge. Vi vil kigge ind i den konsensuskultur, der kendetegner vores samfund, hvor vi hellere vil forsøge at forblive på god fod med hinanden end at være undersøgende og nysgerrige i forhold til hinandens forskellige perspektiver, meninger og forståelser.

Endvidere vil vi have fokus på, hvordan vi kan vende konflikter og uenigheder til ressourcer, så de bidrager til udvikling og dynamik blandt mennesker.

Endelig tilbyder modulet viden om-, træning i – og afprøvning af helt konkrete redskaber, metoder og tilgange i din praksis med efterfølgende sparring.

Om undervisningen

Undervisningen er flettet sammen af små oplæg, refleksion og dialog, der krydres med filmklip og digitale indslag. Endvidere vil du blive præsenteret for- og arbejde helt konkret med en bred vifte af øvelser og metoder, som du afprøver i din egen praksis imellem kursusgangene.

På modulet får du også mulighed for at træne forskellige tilgange og metoder i arbejdet med at håndtere konflikter.

Hvem deltager

Ressourcepersoner, vejledere, lærere og pædagoger samt andre professionsudøvere, hvor konflikter ofte er et vilkår i arbejdslivet.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Konflikthåndtering

Start- og slutdato

01.09.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

15.05.24

Nummer

0674890

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 13.00-17.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Forår 2025

Konflikthåndtering

Start- og slutdato

01.02.25 - 30.06.25

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Nummer

0674892

Ledighed

Ledige pladser

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Mandag 13.00-17.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Efterår 2025

Konflikthåndtering

Start- og slutdato

01.09.25 - 31.01.26

Tilmeldingsfrist

15.05.25

Nummer

0792220

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

10

Hvornår

Fredag 9.00-14.00. Typisk 6-10 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Kildevang

Lektor

+45 41 89 72 74