Gå til indhold

Kommunikation vedrørende psykosociale emner

Lær mere om mødet mellem dig som sundhedsprofessionel og mennesker med kroniske sygdomme

Om kurset

Et nyt kursus, der skal styrke sundhedsprofessionelles kompetencer i samtalen med patient eller borger med kronisk sygdom. Kurset er udviklet i et samarbejde mellem Hjerteforeningen, Lungeforeningen, Diabetesforeningen og Københavns Professionshøjskole.

Det får du ud af kurset

Som sundhedsprofessionel opnår du yderligere færdigheder til på en systematisk og professionel måde at spørge ind til de følelsesmæssige problemer, der ofte opleves af patienter og borgere, som lever med en kronisk sygdom.

Det faglige indhold

Undervisningen tager afsæt i psykologfaglig viden om de mange faktorer, der indgår i en professionel dialog. Der er tale om et møde mellem to mennesker, som begge har indflydelse på samtalens udvikling. Som professionel har du ansvar for at kende til en vifte af kommunikative metoder og for at vælge en metode, der er relevant i forhold til den konkrete situation og det enkelte menneskes motivation.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til dig, der som sundhedsfaglig person har professionel kommunikation om psykosociale problemstillinger med mennesker med en kronisk sygdom.

Om undervisningen

Kurset består af ½ dags e-learning + 2 dages fremmøde kl 9.00 – 15.00, Efter tilmelding tilrettelægger du som deltager selv, hvornår e-learningsdelen skal foregå. E-learningsdelen indeholder litteratur, film og refleksionsspørgsmål og individuel forberedelse til første kursusdag.

Underviser: Lisbeth Rask, cand.psych.aut. Specialist- og supervisergodkendt i psykoterapi og børnepsykologi. Mangeårig erfaring som supervisor og underviser inden for det social- og sundhedsfaglige felt.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Komm. vedrørende psyk.sociale emner

Start- og slutdato

10.03.22 - 05.04.22

Tilmeldingsfrist

10.02.22

Pris

4.875 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Lise Søgaard Lund

Lektor

+45 51 63 25 51