Gå til indhold

Information om coronavirus

Kommunikation og organisation – præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft

Lær at brænde igennem med dine budskaber og at nyde at præsentere for andre.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul arbejder du med den del af lederskabet, som består i at tale foran andre mennesker. Du træner din præsentationsteknik og dine evner til at være i centrum, at skabe engagement og at få dine budskaber til at trænge igennem.

Du får en masse tricks til at få dine præsentationer til at lyse – og vi lover, at du går ud ad døren med langt mere selvtillid, end da du kom. Forløbet er fokuseret på at udvikle dine praktiske færdigheder og indeholder træning, individuelle coachinger i masterclassformat samt en afsluttende 1-til-1 træningssession med en af de to undervisere. Forløbets indhold er solidt funderet i forskning, og du vil sideløbende med den praktiske træning stifte bekendtskab med teorien bag.

Bemærk: Modulet er en tonet version af valgmodulet “Kommunikation og Organisation”.

Fagligt indhold på modulet

På modulet fokuserer vi på fem temaer:

 • Dig selv- der sætter fokus på dit kropssprog, stemme, øjenkontakt, åndedræt, energi, nærvær, samt din måde at forholde dig til dig selv i præsentationssituationen på, herunder hvordan du kan forholde dig, når nervøsiteten opstår.
 • De andre- som sætter fokus på, hvordan du møder, og hvordan du fastholder dem, du taler til. Her får du strategier til, hvad du kan gøre, når de tuner ud eller det, der er værre.
 • Præsentationen- som sætter fokus på, hvad en god præsentation er.
 • Rummet- der handler om, hvordan du arrangerer og bruger rummet, når du præsenterer.
 • Præsentatøren som proceskonsulent- som udstyrer dig med en række greb til at involvere og aktivere dem, du taler til.

Om undervisningen

På dette modul vil din undervisning bestå af og være struktureret som:

 • 5 hele praktisk fokuserede undervisningsdage
 • 1 hel gruppedag i mindre grupper med fokus på træning og feedback på en udvalgt præsentation i trygge rammer
 • Træning af præsentationsfærdigheder, praktiske værktøjer og greb
 • Indføring i den relevante underliggende forskningsbaserede viden
 • Individuel coaching i masterclassformat
 • En praktisk fokuseret eksamensceremoni med relevant udviklingsorienteret feedforward til dig på din rejse mod at blive en endnu stærkere præsentatør
 • To undervisere, der sikrer, at din personlige udvikling er i fokus
 • Et lille hold med tryg atmosfære og plads til individuel træning
 • Forløbet afsluttes med en 1-til-1 session med en af de to undervisere med fokus på træning af dine præsentationsfærdigheder ud fra dine behov.

Eksamen

Eksamen på forløbet er mundtlig og den er tilrettelagt, så den forholder sig til din udvikling. Det er vores største ambition at sikre dig en god selvtillidsopbyggende oplevelse gennem hele forløbet – og det gælder også din eksamen. Vi passer på dig, så du får en god oplevelse – uanset om dit udgangspunkt er den erfarnes eller den mere usikre præsentatørs. Når du har bestået modulet, får du et eksamensbevis.

Hvem deltager?

Forløbet er for dig, der ønsker at blive bedre og stærkere i præsentationssituationer. Det er for dig, der frygter at stå frem og tale foran andre, og det er for dig, som er erfaren, men som gerne vil blive mere bevidst om greb og ønsker at lægge flere lag på dine præsentationskompetencer. Forløbet er også for dig, der befinder dig et sted midt imellem de to niveauer. Uanset dit udgangspunkt vil du gennem forløbet opleve at løfte dit niveau mærkbart og komme ud med mere styrke, selvtillid og glæde ift. præsentationssituationer.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Bemærk: Dette modul er en tonet udgave af valgmodulet “Kommunikation og organisation” på diplomuddannelsen i ledelse, og du skal tilmelde dig på siden om dette modul. Nederst på siden finder du både det tonede modul og det “almindelige” modul, så husk at lægge mærke til navnet på det hold, du tilmelder dig.

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00