Gå til indhold
Jakob Skov

Kommunikation og organisation – præsentationsteknik og personlig gennemslagskraft

Lær at brænde igennem med dine budskaber og at nyde at præsentere for andre.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Det får du ud af modulet

På dette modul arbejder du med den del af lederskabet, som består i at tale foran andre mennesker. Du træner din præsentationsteknik og dine evner til at være i centrum, at skabe engagement og at få dine budskaber til at trænge igennem.

Du får en masse tricks til at få dine præsentationer til at lyse – og vi lover, at du går ud ad døren med langt mere selvtillid, end da du kom. Forløbet er fokuseret på at udvikle dine praktiske færdigheder og indeholder træning, individuelle coachinger i masterclassformat samt en afsluttende 1-til-1 træningssession med en af de to undervisere. Forløbets indhold er solidt funderet i forskning, og du vil sideløbende med den praktiske træning stifte bekendtskab med teorien bag.

Bemærk: Modulet er en tonet version af valgmodulet “Kommunikation og Organisation”.

Det faglige indhold på modulet

På modulet fokuserer vi på fem temaer:

 • Dig selv- der sætter fokus på dit kropssprog, stemme, øjenkontakt, åndedræt, energi, nærvær, samt din måde at forholde dig til dig selv i præsentationssituationen på, herunder hvordan du kan forholde dig, når nervøsiteten opstår.
 • De andre- som sætter fokus på, hvordan du møder, og hvordan du fastholder dem, du taler til. Her får du strategier til, hvad du kan gøre, når de tuner ud eller det, der er værre.
 • Præsentationen- som sætter fokus på, hvad en god præsentation er.
 • Rummet- der handler om, hvordan du arrangerer og bruger rummet, når du præsenterer.
 • Præsentatøren som proceskonsulent- som udstyrer dig med en række greb til at involvere og aktivere dem, du taler til.

Om undervisning og eksamen

Om undervisningen

På dette modul vil din undervisning bestå af og være struktureret som:

 • 5 hele praktisk fokuserede undervisningsdage
 • 1 hel gruppedag i mindre grupper med fokus på træning og feedback på en udvalgt præsentation i trygge rammer
 • Træning af præsentationsfærdigheder, praktiske værktøjer og greb
 • Indføring i den relevante underliggende forskningsbaserede viden
 • Individuel coaching i masterclassformat
 • En praktisk fokuseret eksamensceremoni med relevant udviklingsorienteret feedforward til dig på din rejse mod at blive en endnu stærkere præsentatør
 • To undervisere, der sikrer, at din personlige udvikling er i fokus
 • Et lille hold med tryg atmosfære og plads til individuel træning
 • Forløbet afsluttes med en 1-til-1 session med en af de to undervisere med fokus på træning af dine præsentationsfærdigheder ud fra dine behov.

Eksamen

Eksamen på forløbet er mundtlig og den er tilrettelagt, så den forholder sig til din udvikling. Det er vores største ambition at sikre dig en god selvtillidsopbyggende oplevelse gennem hele forløbet – og det gælder også din eksamen. Vi passer på dig, så du får en god oplevelse – uanset om dit udgangspunkt er den erfarnes eller den mere usikre præsentatørs. Når du har bestået modulet, får du et eksamensbevis.

Hvem deltager?

Forløbet er for dig, der ønsker at blive bedre og stærkere i præsentationssituationer. Det er for dig, der frygter at stå frem og tale foran andre, og det er for dig, som er erfaren, men som gerne vil blive mere bevidst om greb og ønsker at lægge flere lag på dine præsentationskompetencer. Forløbet er også for dig, der befinder dig et sted midt imellem de to niveauer. Uanset dit udgangspunkt vil du gennem forløbet opleve at løfte dit niveau mærkbart og komme ud med mere styrke, selvtillid og glæde ift. præsentationssituationer.

Turbo - intensivt og eksklusivt

Præsentationsteknik turbo – intensivt og eksklusivt er en opgraderet luksusversion af Præsentationsteknik, hvor du får mulighed for at gennemføre modulet på kortere tid. Dette dækker over følgende:

Al undervisning på forløbet afvikles på én uge med fire lange dage a 8 timer fra tirsdag til fredag. De første to på Tagensvej 18, de næste to som internat i luksuriøse omgivelser på hotel Marienlyst i Helsingør. Det intense format giver dig mulighed for at mærke din udvikling ekstremt tydeligt. Du tager forandret hjem fredag eftermiddag – med mere mod til at stå frem og langt mere power, end da du tjekkede ind tirsdag morgen.

I forlængelse af undervisningsugen følger to sessioner med individuel coaching, hvor du træner dine præsentationskompetencer med udgangspunkt i dine personlige behov. Du arbejder med udgangspunkt i den præsentation, som du skal holde til eksamen.

Forløbet varetages af toptunede og erfarne undervisere, der er opmærksomme på din personlige og professionelle udvikling. Vi glæder os til at se dig!

Det får du

På dette modul får du:

 • 4 lange, praktisk fokuserede undervisningsdage, herunder
 • Et 2-dages internat på luksushotel med intensiv undervisning, træning og forkælelse
 • Masser af træning af præsentationsfærdigheder, praktiske værktøjer og greb
 • Indføring i den relevante underliggende forskningsbaserede viden
 • Coaching i masterclassformat sammen med resten af gruppen
 • Individuel coaching: to 1:1 træningssessioner med underviseren, hvor du træner dine præsentationsfærdigheder ud fra dine behov
 • Et mindre hold med tryg atmosfære og plads til individuel træning
 • Toptunede undervisere, der sikrer, at din personlige og professionelle udvikling er i fokus
 • En praktisk fokuseret, festlig eksamensceremoni med relevant udviklingsorienteret feedforward til dig på din rejse mod at blive en endnu stærkere taler
 • 5 ECTS og et eksamensbevis med et bestået valgmodul på diplomuddannelsen i ledelse

Datoer

Undervisningsdage:

 • Tirsdag den 7. og onsdag den 8. juni kl. 9-17 på Tagensvej
 • Torsdag den 9. fra kl. 9.00 til fredag den 10. juni kl. 16. på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Coachinger:

Du får to individuelle sessioner a 50 minutter med underviseren. Dette foregår på zoom inden for de følgende dage:

13., 14., 15., 16., 17. og 20. juni.

Eksamen:

21., 22. og 23. juni.

Bemærk, at du skal være til stede hele dagen, den dag du skal til eksamen.

Eksamen foregår på zoom.

Meld dig til “Præsentationsteknik – Turbo” i bunden af siden.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

forår 2023

Kommunikation og organisation - Onsdage

Start- og slutdato

12.04.23 - 09.06.23

Tilmeldingsfrist

15.02.23

Pris

11.500 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Susanne Ørum Foss

Videreuddannelsesleder

+45 24 29 65 13