Gå til indhold

Kommunikation og organisation – førlederforløbet Parat til ledelse i den pædagogiske faglighed

Få viden og kompetencer i ledelse af den pædagogiske faglighed og styrk dine kommunikative færdigheder til at varetage ledelsesfunktionen.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplom i ledelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Det får du ud af modulet

Overvejer du en stilling som pædagogfaglig leder? Men mangler du viden og kompetencer i ledelse og har du brug for at arbejde med din egen afklaring for at kunne tage næste skridt? Så er førlederforløbet Parat til ledelse i den pædagogiske faglighed noget for dig.

Det faglige indhold på modulet

Førlederforløbet er en toning af diplommodulet Kommunikation og organisation og vi arbejder derfor med forskellige perspektiver på kommunikation i organisationer.

Vi sætter fokus på dine kommunikative forståelser, evner og færdigheder. Målet er at kvalificere din evne til at identificere, rammesætte og iscenesætte kommunikative processer for udvikling ved at kunne håndtere og facilitere forskellige samarbejdsformer i relationer med kolleger, ledere og interessenter på din arbejdsplads.

Om undervisningen

Undervisningen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, dialog, gruppesamtaler, afprøvninger og andre fællesgørende aktiviteter. Der lægges vægt på, at teorien og metoderne hele tiden kobles til din praksis.

Vi fokuserer på, at du undersøger og arbejder med din praksis med henblik på at kvalificere og udvikle den. Det er derfor også en forudsætning, at du som studerende bidrager aktivt til at relatere modulets emneområder til egen praksis ved at fremlægge relevante problemstillinger, cases, erfaringer, data, udfordringer og fortællinger fra egen organisation.

Udover de 4 undervisningsgange a 6 timer er der indlagt en opstarts- og en opfølgningsdag, 2 x individuel coaching og mentorforløb.

Eksamensform

Førlederforløbet afsluttes med en mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling fra din egen praksis og hvor du forklarer dine teoretiske overvejelser samt konkrete erfaringer med håndtering af problemstillingen.

Hvem deltager

Førlederforløbet er for dig, som er pædagog og har mod, lyst og kompetencer til at gå ind i pædagogfaglig ledelse. Det er et afklaringsforløb med plads til dine overvejelser i forhold til ledelsesfunktionen og det at gå fra pædagog til leder.

Du bliver godt rustet til at tage kvalificeret valg, om hvorvidt ledelse er næste skridt for dig.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Kommunikation og organisation - førlederforløb - Parat til ledelse i den pædagogiske faglighed i dagtilbud - 1 kvartal

Start- og slutdato

26.01.24 - 24.05.24

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Pris

12.400 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0561857

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00