Gå til indhold

Kommunalt regnskab

Regnskabsprincipper og -analyser

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Med dette modul får du et indgående kendskab til det kommunale regnskabssystem.

Du lærer at analysere og vurdere regnskaber, og du lærer om regnskabets funktioner i den økonomiske styring.

Yderligere lærer du at benytte et regnskab som intern og ekstern informationskilde, og du vil lære, hvordan du kan kombinere regnskab med nøgletal og bredere vurderinger af kommunens økonomiske forhold.

Det faglige indhold

I undervisningen fokuserer vi på det kommunale regnskabssystem og de generelle konterings- og regnskabsprincipper. Vi inddrager mange cases i arbejdet og tager udgangspunkt i praksisnære problemstillinger. Vi kommer ind på emner som:

 • Kontoplan og konteringsprincipper
 • Udgiftsbaseret kontra omkostningsbaseret regnskab
 • Regnskabsaflæggelse
 • Regnskabsanalyse
 • Sammenligning og vurdering af regnskaber

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Fire timers skriftlig eksamen
Du skal selv medbringe egen bærbar pc til den skriftlige eksamen

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Kommunalt regnskab

Start- og slutdato

Forår 2024

Tilmeldingsfrist

01.12.23

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0595182

Pris

11.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Ugedag: følger, Undervisningsdage: Datoer oplyses senest 4 uger før undervisningsstart.

ECTS

10

Efterår 2024

Kommunalt regnskab

Start- og slutdato

Efterår 2024

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0550137

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Undervisningsdatoerne annonceres senere

ECTS

10

Forår 2025

Kommunalt regnskab

Start- og slutdato

Forår 2025

Tilmeldingsfrist

15.11.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0621911

Pris

12.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Undervisningsdage følger

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66