Gå til indhold

Kommunalret (kan rekvireres)

Få styr på kommunalfuldmagten.

På dette modul får du indblik i de regler, der udstikker rammerne for det kommunale forvaltningsarbejde og tilsynet med kommunerne. Du lærer at tage stilling til og formidle kommunalretlige spørgsmål.

Det får du ud af modulet

På modulet beskæftiger vi os med kommunalfuldmagtens hovedområder og det statslige tilsyn med kommunerne. Du bliver i stand til at se og vurdere kommunalretlige problemstillinger i konkrete sager samt rådgive kolleger og chefer om kommunalretlige spørgsmål.

Det faglige indhold

Vi beskæftiger os bl.a. med:

  • Kommunernes formelle organisation
  • Kommunalfuldmagten, dvs. kommunernes mulighed for at påtage sig opgaver uden lovhjemmel
  • Kommuner og erhvervsvirksomhed
  • Ansatte og gaver
  • Støtte til kultur og fritid
  • Tilsynet med kommunerne
  • Statsforvaltningens beføjelser og sanktionsmuligheder

Modulets omfang

5 ECTS: 5 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen med forberedelse

Kontakt