Gå til indhold

Klasseledelse i ungdomsuddannelserne

På dette kursus får du viden og værktøjer til at udvikle din klasseledelse i klasser med uro, manglende engagement og mistrivsel

Om kurset

Det får du ud af kurset

På kurset lærer du om de fire dimensioner af inkluderende klasseledelse. Du vil lære at anvende et analyse-og refleksionsværktøj til at afdække, hvad der kan være på spil, når der er uro, manglende engagement og mistrivsel i klassen.

Derudover får du viden og værktøjer til at kunne igangsætte forandringsskabende tiltag i forhold til at kunne lede klasser i retning af mere læring og trivsel

Det faglige indhold på kurset

God inkluderende klasseledelse er et væsentligt greb for læreren både forebyggende og indgribende i forhold til uro, manglende engagement og mistrivsel.

På kurset vil vi komme omkring fire vigtige dimensioner – rammesætning, didaktik, relationer samt organisering og samarbejde. Du vil få viden og værktøjer, som tager afsæt i dine og de øvrige deltagernes praksisproblemstillinger, så du kan udvide dine handlemuligheder og igangsætte forandringsskabende tiltag, hvor formålet er at skabe deltagelsesmuligheder for alle både fagligt og socialt.

Om undervisningen

Kurset foregår som en vekselvirkning mellem undervisning og egen praksisudvikling. I selve undervisningen vil der være oplæg, eksemplariske refleksionsprocesser og øvelser, som tager udgangspunkt i de praksisproblemstillinger, som deltagerne på kurset står i til hverdag.

Det forventes, at du arbejder med prøvehandlinger i egen praksis, og der vil endvidere være forberedelse til hver undervisningsgang i form af relevante tekster, podcasts m.v.

Hvem deltager?

Alle undervisere på de gymnasiale uddannelser – det er en fordel at deltage på kurset med én eller flere kollegaer

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Klasseledelse i ungdomsuddannelserne - når uro står i vejen for læring og trivsel

Start- og slutdato

10.09.24 - 01.10.24

Tilmeldingsfrist

09.08.24

Nummer

0845268

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

9.800 kr.

7.840 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Hvornår

Fire kursusdage kl. 9.00-15.00: 10.09.24, 17.09.24, 24.09.24 og 01.10.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lisbeth Diernæs

Lektor

+45 41 89 85 86