Gå til indhold

Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen

Vil du have viden om jobcentrets rolle inden for den samlede organisering og styring af beskæftigelsesindsatsen? Og vil du arbejde med forskellige aspekter af beskæftigelsesreformen? På modulet får du en teoretisk, metodisk og praktisk viden om metoder i jobcentrenes opgaveløsning, som du vil kunne bruge direkte i dit arbejde.

Dette modul på 10 ECTS er en del af akademiuddannelsen i beskæftigelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Bliv beskæftigelseskonsulent

6-ugers jobrettet uddannelse

Det er muligt at tage dette modul som et særligt forløb for ledige, hvor udgiften afholdes af a-kassen eller jobcentret.

Om modulet

Med viden fra dette modul i bagagen, vil du kunne varetage lettere sagsbehandlingsopgaver i jobcentret, og du får viden om i baggrunden for den aktuelle beskæftigelsespolitik samt organiseringen og styringen af beskæftigelsesindsatsen. Du vil også stifte bekendtskab med professionelle samtaler og dokumentationskrav i beskæftigelsesindsatsen.

Fagligt fokus

På modulet vil du lære om den juridiske ramme for jobcentrets indsats, herunder særligt Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Du vil blive introduceret til værktøjer i og dokumentationskrav i jobcenterets indsats på beskæftigelsesområdet, og du vil få viden om borgerrettede samtaler i jobcentret.

Du vil yderligere være i stand til:

 • at anvende dine handlekompetencer til at vurdere, hvordan der kan arbejdes systematisk med borgerrettede samtaler i forhold til forskellige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen og i relation til lovmæssige dokumentationskrav og optimering af arbejdet
 • at reflektere over egen praksis i forhold til afholdelse af samtaler, og argumentere for valg af metoder og teknikker
 • at anvende de forskellige værktøjer der kan dokumentere det lovpligtige arbejde i et jobcenter
 • at reflektere over, hvordan de forskellige værktøjer kan anvendes i forhold til egen praksis

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en akademiuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 1. Relevant erhvervsuddannelse
 2. Relevant grunduddannelse for voksne (GVU)
 3. Gymnasial uddannelse
 4. Relevant uddannelse på mindst samme niveau som nr. 1-3

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Relevant erhvervserfaring, som er opnået sideløbende med en relevant erhvervsuddannelse, medregnes ved optagelse på akademiuddannelsen.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte KP på evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Tilmeld” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Jobcentrets rolle i beskæftigelsesindsatsen

Start- og slutdato

19.08.24 - 15.11.24

Tilmeldingsfrist

08.07.24

Ledighed

Ledige pladser

Nummer

0550618

Pris

13.600 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00