Gå til indhold
Underviser og studerende i samtale over opgave

”Jeg kom ud af min komfortzone”

akademiuddannelsen gav Carina et selvtillidsboost, som betød, at hun begyndte at byde mere ind med sine kompetencer på arbejdspladsen. "Jeg synes, at det er fedt, at jeg får lov til at bruge den viden, som jeg har fået fra uddannelsen" siger hun.

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration var ikke en faglig udfordring, som Carina Lindeberg Dam for bare få år siden havde forestillet sig, at hun ville tage op. Men Carinas daværende leder kunne se potentialet i hende, og hvad både hun og arbejdspladsen ville få ud af uddannelsen. Det var nemlig Carinas leder, der prikkede hende på skulderen og sagde: ”Synes du ikke, at du skal tage en akademiuddannelse?” Og ”jeg tror på dig”.

Det var dette lille skub, der satte det hele i gang.

Siden har Carina skiftet stilling. Hun arbejder fortsat i Politiet og anklagemyndigheden. Men i dag er hun ansat som administrativ medarbejder i National enhed for Særlig Kriminalitet.

Kom ud, og brug dig selv

”Det var til en MUS-samtale, at min leder spurgte indtil, om ikke en akademiuddannelse i offentlig forvaltning og administration var noget for mig. Jeg tror, at hun havde luret, at det kun ville ske, hvis hun prikkede til mig. Så hun sagde ’kom nu ud, og brug dig selv’. Hun var en leder, der var meget orienteret mod, at vi hele tiden skal udvikle os. Hele tiden blive bedre – og ikke gro fast til vores stol”, fortæller Carina.

”Men jeg kendte på det tidspunkt ikke andre, som havde taget uddannelsen. Jeg følte mig ikke studieklar. Var jeg god nok til at tage en videreuddannelse? Hvor meget tid skulle jeg bruge på studiet? Det var sådan nogle spørgsmål, jeg stillede mig selv”, forklarer Carina, som i begyndelsen var i tvivl om, hvorvidt hun overhovedet skulle tilmelde sig uddannelsen. Men hun kunne også se fordelene i udfordringen, og hvad den faglige udvikling ville give hende arbejdsmæssigt.

Så hun tilmeldte sig.

Min arbejdsplads har fået en helt anden kollega

”Uddannelsen gav mig et kæmpe selvtillidsboost. Jeg kom ud af min komfortzone og fik prøvet mig selv af fagligt set. I forbindelse med en af de første skriftlig aflevering fik jeg 10, og min underviser fortalte mig, at ’du kan godt det her’ og ’det skal nok gå’. Det gjorde, at jeg fik et nyt gåpåmod, og i dag spiller jeg mig selv meget mere på banen med mine kompetencer end tidligere. Uddannelsen har både givet mig nogle ny kompetencer og en ny tro på mig selv”, fortæller Carina, som er glad for den personlige udvikling, som uddannelsen har ført med sig.

Den nye viden fra uddannelsen blev også hurtigt relevant for arbejdspladsen, der flere gange har bedt hende om at holde et oplæg til afdelingsmøder, så kolleger og andre ansatte kunne få glæde af det vidensområde og den faglighed, som hun har beskæftiget sig med.

”Min arbejdsplads har fået en helt anden medarbejder i mig. Jeg giver min viden videre. Fx har mit afgangsprojekt om krænkende adfærd givet anledning til, at flere afdelinger på min arbejdsplads har spurgt, om jeg ville holde et oplæg om emnet.  De har måske skullet bruge langt tid på at hente viden ind ude fra – eller at komme ind i emnet. Jeg har hurtigt kunnet sammensætte et oplæg, fordi jeg allerede sidder med den viden”, forklarer hun.

Skaber værdi på arbejdspladsen

”Uddannelsen har bragt mig derhen, at jeg i dag har mange flere kompetencer, som jeg ikke ville have haft, hvis jeg havde været uddannelsen foruden. Og jeg sidder i dag i en ny stilling i Politiet med andre spændende arbejdsopgaver end tidligere.

I dag er det faktisk lige så ofte min arbejdsplads, der henvender sig til mig, som det er mig, der spiller mig selv på banen med mine kompetencer. Jeg synes, at det er fedt, at min arbejdsplads giver mig lov til at bruge den viden, som jeg har fået fra uddannelsen”, afslutter Carina Lindeberg Dam.

Vil du vide mere:

Vil du vide mere om akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, og hvilke muligheder den giver dig som medarbejder og arbejdsgiver? Så læs videre her:

Kontaktperson

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55