Gå til indhold

Interkulturel vejledning

Modulet giver dig faglige kompetencer til at varetage interkulturel vejledning.

Dette modul på 5 ECTS er en del af diplomuddannelse i uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Der vil især være fokus på inklusion og integration i forhold til uddannelse og erhverv. Vi vil interessere os for, hvordan du som professionel vejleder kan anvende vejledningsfaglige tilgange, strategier og metoder i relation til interkulturel vejledning.

Du bliver klædt på til at udvikle og indgå i tværprofessionelt samarbejde med inddragelse af den vejledtes personlige netværk samt at håndtere etiske dilemmaer i interkulturelle vejledningsforløb.

Læringsmål

Viden:

 • Skal have viden om kulturelle minoriteter samt teorier om kultur og kategoriseringsprocesser
 • Skal have viden om interkulturel kommunikation i relation til identitetsdannelse og valg- og vejledningsprocesser
 • Skal kunne forstå og reflektere over samfundsmæssige forhold og vilkår, der har betydning for inklusion og integration, uddannelse og erhverv

Færdigheder:

 • Skal kunne vurdere og begrunde forhold og vilkår, der har betydning for kulturelle minoriteter i forhold til vejledning om uddannelse, erhverv og karriere
 • Skal kunne anvende vejledningsfaglige tilgange, strategier og metoder i relation til interkulturel vejledning

Kompetencer:

 • Skal kunne mestre interkulturel vejledning i komplekse sammenhænge under hensyntagen til professionens etik
 • Skal kunne udvikle og indgå i tværprofessionelt samarbejde med inddragelse af den vejledtes personlige netværk

Hvem deltager?

Uddannelsen henvender sig til personer, der varetager, eller som på baggrund af hidtidige, relevante erhvervserfaringer, ønsker at varetage uddannelses- og erhvervsvejledningsfunktioner, eksempelvis i

 • Ungdommens Uddannelsesvejledning,
 • studievalgscentre
 • uddannelsessektoren
 • offentlige og private virksomheder
 • fagbevægelsen
 • A-kasser
 • jobcentre
 • inden for folkeoplysning
 • arbejdsmarkedsforanstaltninger
 • kommuner
 • forsvaret
 • kriminalforsorgen.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Efterår 2024

Interkulturel Vejledning

Start- og slutdato

01.10.24 - 31.01.25

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0558278

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18

ECTS

5

Hvornår

Torsdag 10.00-14.00. Typisk 3-6 undervisningsgange.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Inger-Lise Petersen

Lektor

+45 41 89 86 35