Gå til indhold

Interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed i sprogfagene

Savner du og dine sprogkollegaer faglig inspiration og opkvalificering af kulturdimensionen i jeres undervisning?

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen sprogfagsvejlederden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Vil du være med til at udvikle professionel fremmedsprogsundervisning, der er i tråd med nyere forskning og udviklingsperspektiver med fokus på interkulturel kompetence og tværfaglighed i sprogfagene?

Modulet bygger på nyere teorier om og didaktiske tilgange inden for interkulturel kommunikation, Content and Language Integrated Learning (CLIL) og tværfaglige og tværkulturelle samarbejder.

Vi skal arbejde med egen og elevers kulturforståelse fra et dannelsesperspektiv, få overblik over forskellige modeller og definitioner og tilgange til kultur og til kulturstudier – og vurdere, hvordan de anvendes i en didaktisk kontekst. Vi skal dykke ned i begreber som bl.a. nationale vs. transnationale kulturtilgange, stereotyper og fordomme, etno- og eurocentrisme – og disses betydning i læremidler og for elevernes udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence på alle niveauer, fra 1. klasse til 3.g.

Vi skal desuden arbejde med Content and Language Integrated Learning (CLIL) med fokus på den interne og tværsproglige tværfaglighed i sprogfagene: Hvordan kan sprogfagene samarbejde om at udvikle elevers sprogkundskaber? Vi skal også undersøge potentialer i ekstern tværfaglighed, altså sprogfagenes samarbejde med andre fag: Hvordan kan vi fremme sproglig udvikling i fagene og faglig udvikling gennem sprog?

Ud over at krydse grænser mellem fag, skal vi også krydse sproglige og kulturelle grænser og stille spørgsmål som: Hvordan faciliterer vi frugtbare sprog- og kulturmøder i klasseværelset? Vi skal undersøge digitale platforme, der understøtter kulturarbejdet på tværs af landegrænser.

Og vi skal analysere og didaktisere autentiske tekster – skønlitteratur og multimodale tekster – med henblik på at udvikle en kultur- og fremmedsprogsdidaktik, der er med til at fremme elevernes interkulturelle kommunikative kompetencer, perspektivbevidsthed, kritisk literacy og empati.

Det får du ud af modulet

På modulet opnår du kompetencer til at analysere, reflektere over, vurdere og udvikle din egen og dine kollegers fremmedsprogsundervisning gennem integration af fremmedsprogsdidaktisk viden og praksiserfaring. Målet er at (op)kvalificere din sprogundervisning med særligt fokus på den interkulturelle dimension og styrke elevernes udvikling af interkulturel kommunikativ kompetence bl.a. gennem kulturmøder og autentiske tekster.

Dette arbejde kræver dybdegående viden om det komplekse forhold mellem kultur, samfund og sprog i relation til forskellige kultursyn, semantiske og didaktiske læremidler samt om kulturdidaktiske teorier inden for fremmedsprogsområdet.

Hvem deltager?

Modulet er for dig, der underviser i fremmedsprog i grundskolen eller på en ungdomsuddannelse, og som ønsker teoretisk og praktisk opkvalificering og værktøjer til at løse udfordringer og udvikle velfunderet fremmedsprogsundervisning, der i endnu højere grad fremmer dine elevers kulturelle forståelse og interkulturelle kommunikative kompetencer og åbner for tværfaglige samarbejder.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Interkulturel kommunikativ kompetence og tværfaglighed i sprogfagene

Start- og slutdato

01.09.23 - 31.01.24

Tilmeldingsfrist

15.05.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0511296

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Hanne Thomsen

Lektor

+45 29 80 90 45