Gå til indhold
Ugle i fangenskab

Inspiration til din naturfagsundervisning

10 førende forskere deler ud af deres nyeste viden, og alle folkeskoler i Danmark modtager tre bokssæt med temamagasiner i februar 2022.

Temamagasiner

Kunne du tænke dig at omsætte ny forskning til naturfagsundervisning? Har du lyst til at arbejde med havets betydning for klimaet eller bæredygtig bygningsudvikling i en undersøgelsesbaseret naturfagsundervisning, som styrker elevernes naturfaglige kompetencer?

Nye gratis inspirationsmaterialer til grundskolen formidler forskning i klima, energi og universet. Materialerne giver med afsæt i ny naturvidenskabelig viden forslag til undervisning på alle klassetrin fra 1.-9. klasse med en faglig progression gennem naturfagene.

Materialerne rummer blandt andet film, magasiner og didaktisk inspiration om klimaforskning og mørkt stof i universet.

Du kan finde alle inspirationsmaterialer om ny forskning på emu.dk

Kontakt

Kontakt adjunkt Sonja Heinrich, hvis du vil høre mere om mulighederne for tilrettelæggelse af et kursus eller oplæg for din arbejdsplads. Du kan blandt andet få en guidet tour i materialerne, så du og dine naturfagskollegaer nemt kan hente og omsætte materialerne til naturfagsundervisning.

Sonja Heinrich kan fanges på tlf.: 41 89 77 07 eller på mail sohe@kp.dk

Inspirationsmaterialerne skal inspirere naturfagslærere og -vejledere, give dem nye indsigter og styrke deres kompetenceorienterede naturfagsundervisning. Samtidig skal materialet afkorte vejen fra grundforskning til grundskole – og i sidste ende få elevernes begejstring for naturfag til at vokse.

Københavns Professionshøjskole, VIA University College og Rambøll Management Consulting har sammen med Institut for Naturfagenes Didaktik udarbejdet materialet for ministeriet.

Indhold af videnspakke, med vidensnotater, planlægningsredskab, fællesfagligt forløb, udviklingsredskab, bookssæt med 10 temamagasiner, og inspirationskataloger

Nye kompetencer? Tag et diplommodul

Skolens naturfaglige kultur

Er du interesseret i at styrke din skoles naturfaglige kultur, så er modulet ’Skolens naturfaglige kultur’ måske noget for dig. Læs om modulet