Gå til indhold

Innovation – tonet mod velfærd

Med fokus på processer i social- og sundhedssektoren.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Til dig som arbejder med implementering af velfærdsteknologier.

Bemærk: Dette modul er en tonet udgave af modulet ‘Innovation’ på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

Formål

Dette modul henvender sig særligt til konsulenter i kommuner og andre med interesse og behov for viden om strategi- og implementeringsarbejde vedrørende velfærdsteknologi i sundhedssektoren.

Modulets formål er at kvalificere dig til arbejdet målrettet med innovation og implementering af velfærdsteknologier i en offentlig sundhedskontekst.

Du får både teoretisk viden og konkrete metoder til at arbejde med nye teknologier, nye arbejdsgange og involveringsprocesser. Du bliver rustet til at kunne designe og gennemføre involverende processer i din praksis med henblik på at sikre en bæredygtig implementering af velfærdsteknologi.

Indhold

Vi tager afsæt i presset på velfærdsydelser i sundhedsvæsenet og behovet for at finde løsninger, der skaber merværdi, bedre arbejdsvilkår og bedre udnyttelse af de investeringer, der allerede er foretaget og ikke mindst de investeringer, det offentlige står over for i fremtiden

Emner vi arbejder med er;

 • Overordnede strategier på velfærdsteknologiområdet
 • Spredning af god praksis – hvad virker og hvornår
 • Hvad er bæredygtighed og hvordan kan det forstås i en sundheds- og implementeringssammenhæng
 • Innovation
 • Projekt-, proces- og forandringsledelse specielt i forbindelse med implementering af velfærdsteknologer

Desuden danner forskningsresultater et solidt videngrundlag for hele modulet.

Dit udbytte

Du får viden, færdigheder og holdninger, så du kan;

 • Arbejde med bæredygtighed og de krav det stiller
 • Se potentialer i din organisation og i teknologier (fx via arbejdsgangsanalyser)
 • Kunne udarbejde implementeringsstrategier for din organisation ifht velfærdsteknologi
 • Kunne designe, gennemføre og forankre implementeringer i samarbejdet med kolleger, bruger og borgere.
 • Kunne identificere behov i organisationen for kompetenceudvikling i forhold til teknologimodenhed
 • Omsætte viden og færdigheder til handling i praksis

Praktiske informationer

Modulet er udviklet i samråd med KL samt Kommuner og bestræber sig på at tage udgangspunkt i de aktuelle behov der er.

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen på grundlag af kort skriftligt oplæg.

Tilmelding

Dette modul er en tonet udgave af modulet ‘Innovation’ på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Tilmelding til alle udgaver af modulet foregår på samme side. På listen over hold skal du derfor være opmærksom på at tilmelde dig den udgave, du er interesseret i.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66