Gå til indhold

Innovation – tonet mod velfærd

Med fokus på processer i social- og sundhedssektoren.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i offentlig forvaltning og administration. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Til dig som arbejder med implementering af velfærdsteknologier.

Bemærk: Dette modul er en tonet udgave af modulet ‘Innovation’ på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

Formål

Dette modul henvender sig særligt til konsulenter i kommuner og andre med interesse og behov for viden om strategi- og implementeringsarbejde vedrørende velfærdsteknologi i sundhedssektoren.

Modulets formål er at kvalificere dig til arbejdet målrettet med innovation og implementering af velfærdsteknologier i en offentlig sundhedskontekst.

Du får både teoretisk viden og konkrete metoder til at arbejde med nye teknologier, nye arbejdsgange og involveringsprocesser. Du bliver rustet til at kunne designe og gennemføre involverende processer i din praksis med henblik på at sikre en bæredygtig implementering af velfærdsteknologi.

Indhold

Vi tager afsæt i presset på velfærdsydelser i sundhedsvæsenet og behovet for at finde løsninger, der skaber merværdi, bedre arbejdsvilkår og bedre udnyttelse af de investeringer, der allerede er foretaget og ikke mindst de investeringer, det offentlige står over for i fremtiden

Emner vi arbejder med er;

 • Overordnede strategier på velfærdsteknologiområdet
 • Spredning af god praksis – hvad virker og hvornår
 • Hvad er bæredygtighed og hvordan kan det forstås i en sundheds- og implementeringssammenhæng
 • Innovation
 • Projekt-, proces- og forandringsledelse specielt i forbindelse med implementering af velfærdsteknologer

Desuden danner forskningsresultater et solidt videngrundlag for hele modulet.

Dit udbytte

Du får viden, færdigheder og holdninger, så du kan;

 • Arbejde med bæredygtighed og de krav det stiller
 • Se potentialer i din organisation og i teknologier (fx via arbejdsgangsanalyser)
 • Kunne udarbejde implementeringsstrategier for din organisation ifht velfærdsteknologi
 • Kunne designe, gennemføre og forankre implementeringer i samarbejdet med kolleger, bruger og borgere.
 • Kunne identificere behov i organisationen for kompetenceudvikling i forhold til teknologimodenhed
 • Omsætte viden og færdigheder til handling i praksis

Praktiske informationer

Modulet er udviklet i samråd med KL samt Kommuner og bestræber sig på at tage udgangspunkt i de aktuelle behov der er.

Modulets omfang

10 ECTS: 9 dage a 6 timer
Eksamen: Mundtlig eksamen på grundlag af kort skriftligt oplæg.

Dette modul er en tonet udgave af modulet ‘Innovation’ på diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration. Vær opmærksom på, at du ikke kan tage modulet to gange, både som almindeligt modul og som tonet modul.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

forår 2023

Innovation - Grøn omstilling

Start- og slutdato

31.01.23 - 30.06.23

Tilmeldingsfrist

01.12.22

Pris

10.000 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

efterår 2023

Innovation

Start- og slutdato

01.09.23 - 01.01.24

Tilmeldingsfrist

Hvis knappen "Mere info" er grøn, kan du stadig tilmelde dig, selvom tilmeldingsfristen er overskredet.

01.06.22

Pris

Annonceres senere

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Anne-Mette Krifa

Lektor

+45 51 63 25 66