Gå til indhold

Inkluderende læringsmiljøer med KaMiBe

På kurset får du erfaringer med konkrete og praksisnære tilgange til at arbejde med inkluderende læringsmiljøer, hvor kroppen er forrest.

Om kurset

Det får du ud af kurset

De skoler og institutioner, der arbejder med KaMiBe, oplever børn, elever og studerende, der rykker markant, når det kommer til trivsel, motivation, optimisme, omstillingsparathed, nærvær, læringsparathed, relationer, læring, fællesskab og inklusion. Undervisere, lærere og pædagoger, der arbejder med KaMiBe, oplever, at materialet er let at bruge og ikke kræver særlig forberedelse.

Materialet er fleksibelt, så det let kan skaleres ned eller op, alt efter tiden til det. På kurset arbejder du med den teoretiske baggrund for KaMiBe gennem øvelser i praksis og får erfaringer med, hvordan KaMiBe-materialet kan tilpasses og udvikles ind i din praksis.

Det faglige indhold på kurset

Det faglige indhold på kurset består af: Materialet og lærervejledningen udviklet til KaMiBe, artikler lavet på baggrund af praksis erfaringer med KaMiBe samt metoder til at indfange oplevelserne med KaMiBe.

Om undervisningen

På kurset skal vi arbejde med følgende undervisningsformer:

  • Korte oplæg om det teoretiske grundlag for KaMiBe
  • Praktiske øvelser, hvor karakterstyrker, mindfulness og bevægelse er i fokus
  • Individuelle og fælles refleksioner over prøvehandlinger i egen praksis

Hvem deltager?

Lærere og pædagoger.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

KaMiBe - Inkluderende læringsmiljøer med fokus på karakterstyrke, mindfulness og bevægelsesaktiviteter

Start- og slutdato

30.10.23 - 20.11.23

Tilmeldingsfrist

29.09.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

7.080 kr.

5.664 kr. ekskl. moms

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, København V

Nummer

0519382

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00