Gå til indhold

Ind- og udskolingskursus for sundhedsplejersker

Få grundlæggende viden om opgaverne for en sundhedsplejerske i skolen, og de udfordringer og sygdomme, børn i skolealderen kan have

Med afsæt i ‘Vejledning om efteruddannelse af sundhedsplejersker, der skal varetage ind- og udskolingsundersøgelser (nr. 9818 24/10-2008)’ er dette kursus tilrettelagt således, at kursisterne følger udvalgte undervisningsdage på specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Forløbet er drøftet med og godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Forårsundervisning svarer til ca. 7 dage på 1. uddannelsesafsnit (januar-april) og omfatter undervisning i:

 • Barnets normale syn inkl. synsprøve v læge
 • Barnets normale hørelse, audipæd
 • Skolebarnets vækst og pubertet, v. læge
 • Mest forekomne kroniske børnesygdomme, astma, allergi, mave/tarm lidelse, læge
 • Den sansemotoriske udvikling og barnets finmotoriske udvikling 0-7 år samt indskoling v. børnefys.
 • Ind- udskoling u.s. i et sundhedsplejerske perspektiv v sundhedsplejerske
 • Hygiejne og håndtering af smitsomme sygdomme i skole og daginstitutioner

Efterårsundervisningen svarer til ca. 2 dage på uddannelsesafsnit 2 (september-november) og omfatter undervisning i:

 • Depression, ADHD og autisme
 • Alment om børne- og ungdomspsykiatriens undersøgelser og diagnosesystem, angst, OCD, psykoser og spiseforstyrrelser

I tilknytning til undervisningen modtager I en mail med oplæg og den litteratur, som de studerende læser, som forberedelse. I kan således selv afgøre, hvor meget I ønsker at læse før undervisningen.

For at der bliver udstedt kursusbevis, skal man deltage min. 80 % svarende til max en fraværsdag.

I bliver derfor bedt om at dokumentere for jeres deltagelse ved at skrive under på det skema, som I hver i sær vil få udarbejdet.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Ind- og udskolingskursus for sundhedsplejersker

Start- og slutdato

01.10.23 - 31.12.23

Tilmeldingsfrist

31.12.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

11.250 kr.

9.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V.

Nummer

0546354

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Kirsten Dahlgaard

Adjunkt

+45 51 38 05 77