Gå til indhold

Identitet, krop, køn og mangfoldighed

Dette modul på 10 ECTS er en del af uddannelsesretningen idræt, krop og bevægelseden pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

Du vil i forløbet udvikle faglige forudsætninger for at udvikle pædagogisk arbejde i forhold til temaerne identitet, krop, køn og mangfoldighed. Med udgangspunkt i en forståelse for de centrale begreber, teorier og diskussioner indenfor dette område, vil du blive stærk i at kunne begrunde og tilrettelægge en pædagogisk praksis, der er bevidst om kulturel opmærksomhed og mangfoldighed. Der vil blive lagt vægt på at give dig teoretiske og praktiske redskaber til selvstændigt at kunne reflektere over og udvikle din egen praksis.

Det får du ud af modulet

 • Du lærer at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere målrettet pædagogisk arbejde i forhold til temaerne identitet, krop, køn og mangfoldighed
 • Du får indsigt i nogle af de centrale begreber, teorier og metoder, der knytter sig til at arbejde med kropslig identitet, kulturel opmærksomhed og mangfoldighed
 • Du lærer at reflektere over din egen og andres praksis
  • med udgangspunkt i begreber, metoder, teori og empiri
  • med afsæt i samfundsmæssige og kulturelle aktuelle tendenser
  • med blik for mangfoldige kønsrelaterede og kropslige forhold
  • med blik for struktur og organiseringsformer, der befordrer arbejdet med identitet, krop, køn og mangfoldighed

Det faglige indhold på modulet

Der vil være fokus på:

 • Identitet, krop og køn
 • Kulturel opmærksomhed og mangfoldighed
 • Planlægning, gennemførsel og evaluering af målrettet pædagogisk arbejde baseret på ift.
  • Relevant og aktuel viden og forskning
  • Centrale begreber og metoder
  • Samfundsmæssige og kulturelle tendenser
  • Struktur og organiseringsformer

Om undervisningen

Undervisningen vil være dialogbaseret undervisning i både praksis og teori. Der veksles mellem praktiske aktiviteter, teoretiske oplæg, undersøgelser og refleksioner i større og mindre grupper. Der arbejdes med aktioner i forhold til egen praksis og tilbagevendende udvikling af denne.

Hvem deltager

Lærere, pædagoger og sundhedsprofessionelle samt ledere.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Identitet, krop, køn og mangfoldighed

Start- og slutdato

01.02.24 - 30.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Pris

12.150 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Nummer

0510183

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Birgitte Hedeskov

Lektor

+45 41 89 75 38