Gå til indhold

ICS Superbrugerkurset

Få ny viden og inspiration og styrk dine kompetencer som faglig sparringspartner for dine kolleger

Om kurset

Dette 3-dages metodekursus for ICS superbrugere giver dig viden, metoder og redskaber, som du kan anvende direkte i din faglige praksis som superbruger. Der er lokale kurser rettet mod den enkelte kommune med deltagere fra samme arbejdsplads, og regionale kurser som er aktuelle, når enkelte medarbejdere fra en kommune skal på kursus fx som ny superbruger. ICS superbrugerkurset kan rekvireres som både face to face, virtuel undervisning og blended learning.

Det får du ud af kurset

Når du har gennemført kurset, vil du have indsigt i og redskaber til at understøtte arbejdet med at udvikle høj kvalitet i arbejdet med ICS og til at indgå som ICS faglig sparringspartner.

Du bliver bedre til:

  • At identificere og udvikle kvaliteten i jeres daglige sagsbehandling
  • At udarbejde en konkret, praksisnær implementeringsplan
  • At understøtte anvendelsen af det teoretiske fundament i ICS
  • At understøtte en systematisk sagsbehandling med gennemgående anvendelse af ICS
  • At facilitere møder med anvendelse af ICS redskaber
  • At være faglig sparringspartner for dine kolleger

Det faglige indhold

På kurset vil du arbejde med, hvordan du som ICS superbruger kan bidrage til at understøtte god kvalitet i sagsbehandlingen med ICS. Du bliver klædt på som implementeringsagent, fagligt fyrtårn i ICS og sparringspartner. Du kommer til at arbejde konkret med afsæt i din egen praksis samt øve brugen af ICS-redskaber og ICS faglig sparring med magneter.

Du arbejder med tre områder:

  • Superbrugeren som forandrings- og implementeringsaktør
  • Superbrugeren som fagligt fyrtårn
  • Superbrugeren som faglig sparringspartner

Hvem deltager?

​Kurset er for både nye og erfarne ICS superbrugere og ledere fra myndighedsområdet, der arbejder med ICS i børne- og familieafdelinger, både fra det sociale område og børnehandicapområdet. Du kan fx være myndighedsrådgiver, konsulent eller teamleder med opgaver som ICS superbruger i relation til kolleger eller medarbejdere.

På lokale forløb kan udvalgte nøglepersoner fra det interne udførerområde deltage. Der skal være minimum 10 deltagere på kurset. Har I udfordringer med at samle det antal, så kontakt os gerne, og vi vil prøve at finde en løsning.

Pris og tilmelding

Undervisningen på ICS superbrugerkurset er betalt af Socialstyrelsen. På de lokale kurser står kommunen selv for lokaler og eventuel forplejning, på de regionale kurser betales 1350 kr. inklusiv moms for lokaler og forplejning pr. deltager.

Tilmelding kan ske via Børnekataloget på VIA University Colleges hjemmeside.