Gå til indhold

Hjernen og læring: Et kognitivt perspektiv

Få indsigt i forskellige hjernefunktioners samspil, når eleverne lærer både fagligt og socialt

Om kurset

På kurset tilegner du dig viden og kunnen om hjernens funktion i forbindelse med læring.

Selve læreprocessen foregår gennem forskellige hjernefunktioners samspil – men vi lærer ikke i et vakuum. Læring er en social proces der foregår i samspil med andre.

Det faglige indhold

Kurset er bygget op over tre temaer.

Det handler om opmærksomhed, arbejdende hukommelse og eksekutive funktioner. Du får en teoretisk viden om de tre temaer og deres indbyrdes relationer samt forslag til afdækning og indsatser i relation til udfordrede elever.

På kurset er der fokus på:

 1. Opmærksomhed, der er nødvendig for enhver form for læring
  Hvis man ikke er opmærksom på det, der foregår, er det særdeles svært om ikke umuligt ved at lære og huske ny viden og nye færdigheder.
 2. Arbejdende hukommelse, der er aktiv, når eleverne taler, læser, skriver, regner, forklarer, fordyber sig, stiller spørgsmål, etc.
  Den arbejdende hukommelse er derfor essentiel for elevernes læring.
 3. Eksekutive funktioner, der gør det muligt at opretholde opmærksomhed, fastholde mål og information i tankerne, afstå fra at reagere impulsivt, modstå distraktion, tolerere frustration, overveje konsekvenserne af forskellige handlinger, reflektere over tidligere erfaringer, og planlægge for fremtiden.

Kurset indeholder teori og praksis, og der lægges op til afprøvninger mellem undervisningsgangene.

Hvem deltager?

Lærere og pædagoger i skolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Hjernen og læring: Et kognitivt perspektiv

Start- og slutdato

02.09.24 - 16.09.24

Tilmeldingsfrist

02.08.24

Nummer

0676579

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

7.350 kr.

5.880 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Tre kursusdage: kl. 09:00-15:00, d 02.09.2024, 09.09.2024 & 16.09.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Michael Wahl Andersen

Lektor

+45 41 89 72 51