Gå til indhold

Håndværk og design i indskolingen

Bliv bedre til at planlægge undervisningen i fagets første år i skolen gennem eksemplariske øvelser i værkstedet

Om kurset

Det får du ud af kurset

Hvordan starter vi undervisningen i faget?

Vi arbejder med opgaver og forløb med enkle teknikker og designøvelser, der danner afsæt for planlægning og rammesætning af den første undervisning i faget:

  • Hvilket indhold skal vi introducere?
  • Hvilken progression skal vi tænke ind fra starten?

Det faglige indhold

Når du har afsluttet kurset har du:

  • Viden om fagets rammesætning i 3.-4. klasse
  • Viden om enkle teknikker i hårde og bløde materialer
  • Viden om progression i håndværk og design

Hvem deltager?

Undervisere i håndværk og design.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2025

Håndværk og design i indskolingen

Start- og slutdato

21.02.25 - 04.04.25

Tilmeldingsfrist

21.01.25

Nummer

0656347

Ledighed

Ledige pladser

Pris

8.978 kr.

Prisen på kurset er 9432,50kr. inkl moms. Pga. momsregler opkræves dette beløb som deltagerbetaling: 8977,50 kr. (u/moms) og forplejning, hvor der tillægges moms.

Hvor

Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V

Hvornår

7 kursusdage: 12.30-17.00 d. 21.02.25, 28.02.25, 07.03.25, 14.03.25, 21.03.25, 28.03.25 & 04.04.25

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lars Nilsson

Lektor