Gå til indhold

Grundlæggende modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning og praksis

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i familieterapi og relationel praksis. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

På dette modul vil grundlæggende basis for systemisk baseret terapi blive præsenteret gennem anvendelse af systemisk tænkning og metode i arbejde med fastlåste meningssystemer.

Vi tager fat i idéer hentet fra Milanomodellen, overgangen fra en systemisk til en sprogsystemisk praksis og strukturelle ideer som udgangspunkt for familieterapi.

 • Milanomodellen og dens udvikling
 • Fra systemisk til sprogsystemisk terapi
 • Strukturel familieterapi

Milano-modellens udvikling

 • Det teoretiske udgangspunkt
 • Konstruktivismens indflydelse på terapi
 • Cirkulær epistemologi
 • Spørgeteknik
 • Fra hypotese til mening
 • Fra interventioner til refleksive spørgsmål i praksis
 • Fra neutralitet til nysgerrighed
 • Fordomme og uærbødighed – forforståelsens betydning for terapeutens position i praksis
 • Samarbejde i større systemer

Milanogruppens forskellige modeller og ideer har i meget høj grad påvirket udviklingen inden for familieterapien. De studerende vil få en grundig forståelse for Milano-teamets teoretiske fundament og få kendskab til dets udvikling påvirket af oprindelig strategisk tænkning og senest socialkonstruktionisme. De studerende vil få en forståelse for præmisserne for en cirkulær forståelse af samspillet i familier.

De vil også få øvelse i at afprøve betydningen af en cirkulær forståelse for terapeutens egen opfattelse og handling. De studerende vil lære om principperne for interview således som de har udviklet sig gennem mere end 30 år. Dette vil ske blandt andet gennem rollespil. Familier med mange udfordringer har ofte mange hjælpere, og der vil blive fokuseret på at forstå samspillet i det større system imellem hjælpere, familie og netværk.

Fra systemisk til sprogsystemisk terapi

Familieterapien er i det seneste årti blevet influeret fra mange nye sider, bl.a. gennem sprogkundskab og filosofiens verden. Dette kursus vil beskæftige sig med nogle af disse inspirationskilder og deres betydning i praksis. Socialkonstruktionisme betoner, at kundskab og viden konstrueres i sociale og sproglige sammenhænge. Dette modul rummer teorier bag terapi inspireret af Goolishian & Andersson som også sætter fokus på ”Den ikke vidende position”:

Strukturel familieterapi

 • Strukturel terapi – Minuchin
 • Strukturel terapis anvendelse

I præsentationen af strukturel familieterapi vil der tages udgangspunkt i det arbejde, som Salvador Minuchin har udført. Med udgangspunkt i strukturel familieterapi vil de studerende få præsenteret metoder, hvor der fokuseres på familiens struktur, grænser, hierarkiske positioner, familiens virkelighedsopfattelse og problemforståelse.

Med vægt på hvordan strukturel familieterapi kommer til udtryk i forskellige danske fagmiljøer, vil de studerende også blive præsenteret for forskellige modeller til arbejde med multi-problemstillinger, som har fået stigende opmærksomhed igennem det seneste årti.

Eksamen

Modulet afsluttes med en prøve, der har til formål at vise, at den studerende har kendskab til og kan gengive teori og metode indenfor denne del af uddannelsen. Opgaven vurderes under medvirken af eksterne censorer med karakter efter karakterskalaen.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Grundlæggende modeller med udgangspunkt i systemisk tænkning og praksis

Start- og slutdato

22.01.24 - 07.06.24

Tilmeldingsfrist

15.11.23

Ledighed

Venteliste

Nummer

0508193

Pris

20.675 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

Hvornår

Datoer annonceres senest den 01.12.2023

ECTS

10

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00