Gå til indhold

Fysioterapi – teori og praksis

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Lymfødem

Dette modul findes i en udgave, som er tonet mod arbejdet med lymfødem og andre hævelsestilstande. Du kan læse mere om toningen af modulet længere nede på siden. Vær opmærksom på at få tilmeldt dig det tonede modul og ikke det ‘almindelige’ modul, hvis du er interesseret i toningen.

Om modulet

Dette modul har fokus på udvikling af den fysioterapeutiske praksis ved integration af praksiserfaring og en udviklings- og evidensbaseret tilgang til fysioterapi. Modulet retter sig mod kompetenceudvikling indenfor et udvalgt fagligt arbejdsområde.

Emner

 • Aktuelle fysioterapeutiske teorier og modeller
 • Klinisk ræsonnering og fysioterapi
 • Metoder og redskaber til undersøgelse, evaluering og dokumentation af den fysioterapeutiske indsats
 • Analyse af bevægelse i kontekstuel sammenhæng og som isoleret aktivitet
 • Dokumentation og effektmåling i relation til fysioterapi
 • Fysioterapi og tværfagligt samarbejde

Toninger af modulet

Dette modul findes i tonede versioner ift. enten lymfødem (del 2) eller farmakologi. Læs om toningerne af modulet herunder. Hvis du vil tilmelde dig et tonet modul, skal du vælge det på holdlisten længere nede på siden. Optræder det tonede modul ikke på holdlisten, er det fordi, modulet ikke er i udbud pt.

Toningen af modulet er for, dig der ønsker at gå i dybden og tilegne dig avancerede redskaber til at identificere og behandle hævelsestilstande. Modulet er del 2 af lymfødemforløbet og den internationale certificering.

I behandling af hævelsestilstande på grund af medfødte lidelser, traumer som operation, stråleskader, sportsskader eller andet, er det nødvendig at kunne differentiere mellem de systemer og strukturerer, der giver anledning til hævelsen for at kunne iværksætte optimal behandling. For mange patienter kan det betyde forskellen fra at være stærkt hæmmet i daglige aktiviteter til at kunne klare hverdagen.

På dette tonede modul veksler vi mellem teoretisk undervisning, praksisøvning på medstuderende og patientdemonstration. Der bliver bl.a. lagt vægt på cancerbehandlinger og deres afledte effekt på det lymfatiske system, ødembehandling efter cancerbehandling, diagnosticerings procedure samt komplikationer. Hypoproteinæmisk væskeretention og lipødem bliver inddraget og behandling af såvel unilateral som bilateral sekundær lymfødem bliver gennemgået og øvet under supervision.

Under modulet vil der være mindre opgaver, som skal godkendes. Modulet afsluttes med en prøve.

Dette tonede modul udbydes i samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling, Földischule, http://www.foeldischule.de og Københavns Professionshøjskole.

Ved at supplere med modulet: Behandling af lymfødem og andre hævelsestilstande (del 1) kan du erhverve dig en certificeret uddannelse som behandler af lymfødem og andre hævelsestilstande fra den internationalt anerkendte Földischule i Freiburg.

Det får du ud af det tonede modul

 • Du får basisviden om cancer og cancerbehandling
 • Du vil være i stand til at skelne mellem en lang række perifere ødemer samt forstå undersøgelser, medicinske indikationer og kontraindikationer for manuel lymfe drænage
 • Du vil kunne udarbejde behandlingsplan til personer med primær og sekundær lymfødem, og du vil kunne udføre de relevante fysioterapeutiske interventioner

Det faglige indhold

 • Medicinske sygdomme, der forårsager hævelsestilstande
 • Diagnostisk procedure
 • Hypoproteinæmisk væskeretention
 • Lipødem
 • Complete Decongestive
 • Kompressions beklædningsgenstande
 • Manuel lymfe drænage (MLD)
 • Selvbandagering
 • Patientdemonstrationer

Tilmelding

Hvis du vil tilmelde dig det tonede modul, skal du vælge det på holdlisten længere nede på siden. Optræder toningen ikke på holdlisten, er det fordi, modulet ikke er i udbud pt.

Ansøgning

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Du kan søge økonomisk støtte til din videreuddannelse fra en række fonde.

Fondene kan bidrage til at dække dine udgifter – hvis du falder inden for deres udvalgte målgruppe. Omstillingsfonden har den bredeste målgruppe. Den dækker op til 10.000 kr. årligt for ufaglærte, faglærte og personer med en kort/mellemlang videregående uddannelse (op til professionsbachelorniveau.)

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din postkasse til din postkasse til Digital Post. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start hæfter du for hele deltagerbetalingen ved en evt. framelding

Forår 2024

Fysioterapi – teori og praksis - behandling af lymfødem og andre hævelses tilstande - del 2 - fuldtid

Start- og slutdato

03.06.24 - 14.06.24

Tilmeldingsfrist

23.02.24

Nummer

0546415

Ledighed

Venteliste

Pris

21.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 Købehavn N.

ECTS

5

Hvornår

03.06-07.06.2024 og 10.06-14.06.2024

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Henrik Wiben

Lektor

+45 51 63 26 79