Gå til indhold

Information om covid-19

Fysioterapi – teori og praksis

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Dette modul har fokus på udvikling af den fysioterapeutiske praksis ved integration af praksiserfaring og en udviklings- og evidensbaseret tilgang til fysioterapi. Modulet retter sig mod kompetenceudvikling indenfor et udvalgt fagligt arbejdsområde.

Emner

 • Aktuelle fysioterapeutiske teorier og modeller
 • Klinisk ræsonnering og fysioterapi
 • Metoder og redskaber til undersøgelse, evaluering og dokumentation af den fysioterapeutiske indsats
 • Analyse af bevægelse i kontekstuel sammenhæng og som isoleret aktivitet
 • Dokumentation og effektmåling i relation til fysioterapi
 • Fysioterapi og tværfagligt samarbejde

Vi tilbyder følgende toninger

Toningen er for, dig der ønsker at gå i dybden og tilegne dig avancerede redskaber til at identificere og behandle hævelsestilstande. Del 2 af modulet Behandling af lymfødem og andre hævelsestilstande (del 1), der giver dig international certificering.

I behandling af hævelsestilstande på grund af medfødte lidelser, traumer som operation, stråleskader, sportsskader eller andet, er det nødvendig at kunne differentiere mellem de systemer og strukturerer, der giver anledning til hævelsen for at kunne iværksætte optimal behandling. For mange patienter kan det betyde forskellen fra at være stærkt hæmmet i daglige aktiviteter til at kunne klare hverdagen.

På denne toning veksler vi mellem teoretisk undervisning, praksisøvning på medstuderende og patientdemonstration. Der bliver bl.a. lagt vægt på cancerbehandlinger og deres afledte effekt på det lymfatiske system, ødembehandling efter cancerbehandling, diagnosticerings procedure samt komplikationer. Hypoproteinæmisk væskeretention og lipødem bliver inddraget og behandling af såvel unilateral som bilateral sekundær lymfødem bliver gennemgået og øvet under supervision.

Under modulet vil der være mindre opgaver, som skal godkendes. Modulet afsluttes med en prøve.

Denne toning udbydes i samarbejde mellem Dansk Selskab for Fysioterapeutisk Lymfødembehandling, Földischule, http://www.foeldischule.de og Københavns Professionshøjskole.

Ved at supplere med modulet: Behandling af lymfødem og andre hævelsestilstande (del 1) kan du erhverve dig en certificeret uddannelse som behandler af lymfødem og andre hævelsestilstande fra den internationalt anerkendte Földischule i Freiburg.

Det får du ud af toningen

 • Du får basisviden om cancer og cancerbehandling
 • Du vil være i stand til at skelne mellem en lang række perifere ødemer samt forstå undersøgelser, medicinske indikationer og kontraindikationer for manuel lymfe drænage
 • Du vil kunne udarbejde behandlingsplan til personer med primær og sekundær lymfødem, og du vil kunne udføre de relevante fysioterapeutiske interventioner

Det faglige indhold

 • Medicinske sygdomme, der forårsager hævelsestilstande
 • Diagnostisk procedure
 • Hypoproteinæmisk væskeretention
 • Lipødem
 • Complete Decongestive
 • Kompressions beklædningsgenstande
 • Manuel lymfe drænage (MLD)
 • Selvbandagering
 • Patientdemonstrationer

Katalognummer

SD6

Denne toning sætter fokus på, hvordan bevægeapparatet påvirkes af forskellige medicineringer. Du lærer også at identificere symptomer på fejlmedicinering.

Mange fysioterapeuter får spørgsmål fra patienter om deres medicinering, og fysioterapeuter bliver i højere grad første kontakt til patienter. Derfor er det vigtigt, at fysioterapeuter er orienteret om lægemidlets virkning for at kunne kvalificere henvisning til lægelig medicinvurdering.

Det får du ud af toningen

Du bliver i stand til i højere grad at inddrage medicineringen i den kliniske ræsonnering og være med til at opfange evt. uhensigtsmæssig medicinering.

Det faglige indhold

På toningen har vi fokus på følgende emner:

 • Farmakologi
 • Medicinering til forskellige sygdomsgrupper
 • Smertemekanismer
 • Klinisk ræsonnering

Målgruppe

Toningen er for dig, der ønsker at få et bredt kendskab til forskelligartede medikamenters påvirkning af bevægeapparatet – og en øget viden om effekt, bivirkninger, dossering og interaktion af de præparater, der gives til forskellige sygdomme.

Katalognummer

SD7

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Der er pt. ingen aktive hold for det valgte modul. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Henrik Wiben Pihlmann

Adjunkt

+45 51 63 26 79