Gå til indhold

Se status på din ansøgning på nemStudie.dk

Funktionsspecifik bioanalyse

Dette modul på 5 ECTS er en del af uddannelsesretningen professionspraksisden sundhedsfaglige diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

På dette modul får du mulighed for at fordybe dig i egen praksis inden for et specifikt funktionsområde (analyseområde) af biomedicinsk laboratorieteknologi.

Det faglige indhold

 • Fysiologiske og biokemiske sammenhænge og mekanismer af relevans for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder
 • Relevante patologiske sammenhænge og mekanismer, herunder evt. sammenhænge til miljø- og livsstilsfaktorer
 • Muligheder, strategier og principper for diagnosticering, behandling og forebyggelse af patologiske forhold inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder
 • Centrale laboratorieanalyser og – procedurer inden for et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder, herunder kvalitetsvurdering og – sikring af disse
 • Lovgivning relateret til et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder
 • Etisk teori og etiske retningslinjer knyttet til et eller flere udvalgte bioanalytiske funktionsområder
 • Forudsætninger for optag (udfyldes kun hvis der kræves særlige faglige forudsætninger for optagelse)

Vi tilbyder følgende toninger

Toning for dig, der arbejder med følsomhedsbestemmelse af bakterier og som ønsker specialiserede kompetencer indenfor antibiotikaresistens og følsomhedsbestemmelse af bakterier samt øget kendskab til det diagnostiske samarbejde omkring patienter med resistensproblematikker.

Toningen har fokus på antibiotika og følsomhedsbestemmelse af bakterier samt laboratoriemedicinske analyser og fortolkning af analyseresultater med henblik på diagnostik, behandling og forebyggelse indenfor resistensområdet. Derved opnår du specialiserede kompetencer til at udføre, vurdere, kvalitetssikre og udvikle laboratoriemedicinske analyser til følsomhedsbestemmelse.

Målgruppe

Toningen er for bioanalytikere der har erfaring med laboratoriemedicinske analyser inden for følsomhedsbestemmelse af bakterier, som ønsker specialiserede kompetencer inden for fagområdet.

Dit udbytte

 • Du får viden om fysiologiske, biokemiske og patologiske mekanismer og årsagssammenhænge indenfor den prokaryote cellebiologi, resistens og følsomhed
 • Du får viden om centrale metoder til følsomhedsbestemmelse og kvalitetssikring i relation til disse og kan bringe denne viden i spil i udvikling indenfor fagområdet
 • Du får viden om etiske og lovgivningsmæssige problemstillinger i relation til antibiotikaresistens
 • Du får kompetencer til at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor mikrobiologisk følsomhedsbestemmelse

Indhold

 • Den prokaryote cellebiologi og immunologi – gener og genoverførsel, infektioner og virulensfaktorer
 • Antibiotika og virkningsmekanismer – stofgrupper, resistensmekanismer, farmakokinetik og –dynamik
 • Diagnostik og kvalitetssikring – metoder til følsomhedsbestemmelse, EUCAST, biomedicinske analyser og fæno- og genotypiske test
 • Tværfagligt og diagnostisk samarbejde – udfordringer i praksis, lovgivning, retningslinjer og overvågning
 • Litteratursøgning, opgaveskrivning og formidling

Toning for dig, der arbejder med hæmostaseanalyser og -laboratorieteknologi og som ønsker specialiserede kompetencer indenfor hæmostasen samt øget kendskab til det diagnostiske samarbejde omkring patienter med hæmostaselidelser.

Denne toning har fokus på hæmostase og har til formål at du opnår specialiserede kompetencer til at udføre, vurdere, kvalitetssikre og udvikle hæmostaseanalyser. På modulet arbejdes der i høj grad med afsæt i den konkrete bioanalytiske praksis på indenfor og på tværs af forskellige specialeretninger.

På toningen er der også fokus på det diagnostiske samarbejde, som bioanalytikeren deltager i omkring patienter med hæmostaselidelser, med henblik på et forbedret og sammenhængende patientforløb.

Målgruppe

For bioanalytikere, der arbejder med hæmostase samt analyser og laboratorieteknologi inden for hæmostaseområdet, som ønsker specialiserede kompetencer inden for hæmostase.

Dit udbytte

 • Du får viden om udvalgte, centrale hæmostaseanalyser og kvalitetssikring i relation til disse og kan bringe denne viden i spil i udvikling indenfor hæmostaseområdet
 • Du får viden om fysiologiske, biokemiske og patologiske mekanismer og årsagssammenhænge indenfor hæmostasen
 • Du får kompetencer til som diagnostisk samarbejdspartner at indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde indenfor hæmostaseområdet

Indhold

 • Hæmostaseanalyser og -laboratorieteknologi samt kvalitetssikring
 • Fysiologi, patofysiologi, anatomi og biokemi
 • Diagnostik – indenfor og på tværs af specialer

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!
Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Ansøg” er grøn.
Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.
Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstid i uge 27, 28, 29, 30 og 31:
Mandag – fredag kl. 9.00 – 12.00

Normale åbningstider:
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Conny Egebjerg Petersen

Uddannelseskonsulent

+45 51 63 25 03