Gå til indhold

Information om coronavirus

Fritids- og klubpædagogik nu med fokus på diagnoser

Beskrivelse

Hvad er det for noget med de diagnoser, og hvilken betydning har det for fritids- og klubområdet? Flere og flere børn og unge får diagnoser som ADHD/ADD, autisme, angst, OCD og depressioner.

Ved at få viden om, hvilken adfærd der giver anledning til de forskellige diagnoser, og forstå de bagvedliggende udfordringer hos de børn og unge, der bliver diagnosticeret, vil du kvalificere dine pædagogiske hverdagshandlinger. Du vil dermed blive i stand til at optimere barnets og den unges udviklingsmuligheder. Vi vil også drøfte fordele og ulemper ved diagnosticering.

Målgruppe

Pædagoger og andet personale i SFO, fritidshjem og klubber.

Undervisere

Ida Marie Mundt, lektor, master i specialpædagogik
Hanne Ellegaard, lektor, cand.psych.aut.

Tid

07.10.21 kl. 9.00-15.00
08.10.21 kl. 9.00-15.00

Varighed

12 timer

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse. Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes til din e-Boks.

Tilmelding er bindende fra fristens udløb.

Tilmeldinger efter fristens udløb er bindende fra tilmeldingsdatoen. Hvis du bliver forhindret eller syg, har din arbejdsplads altid mulighed for at sende en anden medarbejder.

Husk venligst at give os besked – både ved fravær, og hvis en anden medarbejder skal overtage pladsen. Kursusafgiften refunderes ikke ved afbud/fravær. Alle afmeldinger og afbud skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med “(+ moms)”.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes til din e-Boks.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Fritids- og klubpædagogik nu med fokus på diagnose

Start- og slutdato

07.10.21 - 08.10.21

Tilmeldingsfrist

08.09.21

Pris

3.300 kr.

Hvor

Tagensvej 18

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00