Gå til indhold

Fremtidsværkstedet: “Sammen skaber vi fremtidens socialpsykiatri”

Deltag i et fremtidsværksted om nye veje til fremtidens socialpsykiatri fra forskellige perspektiver.

Praktisk information

Dato

Mandag d. 11. september 2023

kl. 13.00 – 16.00

Pris

Gratis, men kræver tilmelding.

Sted

Københavns Professionshøjskole
Tagensvej 18
2200 København N

Lokale

C-bygningen, lokale C012

Tilmeld

Bedre mulighed for at komme sig over psykiske vanskeligheder. 10-årig psykiatriplan. Højere faglighed. Fælles sprog på tværs. Borgeren i centrum. Styrkelse af fællesskaber og samarbejde med pårørende, netværk og civilsamfund. Dobbeltdiagnoser og komplekse problemer. Tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Innovation.

Udfordringerne i socialpsykiatrien er komplekse, og løsningsforslagene og visionerne er mange. Nogle kalder på nye styringsmæssige rammer, andre kalder på kompetenceløft. Hvad kan du selv gøre? Og hvordan kan du som chef eller leder på området værne om din vigtigste ressource – medarbejderne – og samtidig skabe nye veje for socialpsykiatrien?

Vi inviterer dig med ind i et fremtidsværksted, hvor vi sammen undersøger nye veje til fremtidens socialpsykiatri fra forskellige perspektiver. I selskab med andre erfarne ledere, praktikere, forskere og eksperter med bl.a. brugererfaringer fra psykiatrien udforsker du nyeste viden og erfaringer.

Sammen afsøger vi mulige tilgange og konkrete handlinger til, hvordan du kan skabe både forandring og forankring i egen organisation. De fælles indsigter, visioner og erkendelser bliver dokumenteret undervejs.

Du går derfor hjem med en logbog fuld af inspiration, som du kan bringe direkte i anvendelse i de indsatser og tiltag, du enten allerede er i gang med eller står overfor.

Program

Ankomst og velkomst

v/ Tove Hvid (KP)

Gensidig præsentation og rammesætning af dagen:

Fokus på faglige løft, der skaber fælles fagligt fundament i socialpsykiatrien v/ Anja Kammacher (KP)

Hvordan kan borgerne være medudviklere af faglige løft, der skaber fælles fagligt fundament?

v/Klavs Serup Rasmussen, erfaringsunderviser og medudvikler på KP, Det Sociale Netværk

Drøftelser og erfaringsudveksling i grupper

Pause

Opsamling i plenum på de vigtigste pointer fra hver gruppe

v/ Anja Kammacher (KP)

Et organisatorisk- og medarbejderperspektiv på udbyttet og behovene undervejs i et fælles fagligt løft

v/ Birgitte Skjold Knudsen (KP)

Drøftelser og erfaringsudveksling i grupper

Pause

Opsamling i plenum på de vigtigste pointer fra hver gruppe

v/ Anja Kammacher (KP)

Poetisering over dagens indsigter

v/ Steen Holst Sørensen (KP)

Afrunding, tak for i dag og næste skridt

v/ Tove Hvid (KP)

Kontaktperson

Pauline Hagensen

Chefkonsulent

+45 24 29 64 17

Birgitte Skjold Knudsen

Adjunkt

+45 51 38 02 86