Gå til indhold

Fremtidens ældrepleje

En fælles indsats eller alles kamp mod alle?

Af Katrine Riisgaard Pedersen, videreuddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole.

Et stigende antal ældre og kronisk syge kombineret med et højt frafald på SOSU-uddannelserne samt udfordringer med at fastholde sygeplejersker og SOSU-personale. Det er nogle af hovedelementerne i den tikkende bombe under ældreplejen, som kommunale og private leverandører hver morgen vågner op til og skal håndtere, når vagtplaner og køreplaner skal gå op, når der skal findes vikarer og når der skal ansattes nye medarbejdere til at erstatte dem, der stopper.

Det er med den virkelighed som bagtæppe, at KL, Social- og ældreministeriet, FOA og Ældre Sagen har inviteret relevante interessenter til Ældretopmøde den 16. september i Odense for i fællesskab at arbejde med seks definerede fokusområder og komme med bud på fremtidens ældrepleje.

Gode intentioner har haft præg af midlertidige nålestiksøvelser

Men udfordringerne er ikke nye, og der har gennem tiden været iværksat flere forskellige initiativer, som skulle håndtere dem. Fx at øge optaget af studerende på sygeplejerskeuddannelsen, styrke vejledningsfunktionen for SOSU-elever i praktik, sygefraværspakker, osv. Ligesom der er lanceret adskillige nationale handleplaner og puljer, der har haft til formål at styrke og udvikle ældreplejen. Men uanset de mange gode intentioner har initiativerne, set fra et lokalt perspektiv, haft præg af midlertidige nålestiksøvelser, der kun adresserer en brøkdel af de faktorer, som hver dag bøvler, udfordrer og slider på ældreplejens vigtigste og helt afgørende ressource, nemlig lederne og medarbejderne.

Kommunerne og de private leverandører af ældrepleje kæmper en ensom kamp

I Videreuddannelsen på Københavns Professionshøjskole ser og hører vi, gennem løbende samarbejde, hvordan kommunerne og de private leverandører af ældrepleje alle gør deres bedste for at sikre økonomi, opbakning og tid til initiativer, der skal udvikle og forbedre ældreplejen. Men vi oplever også, at de er ladt i stikken og kæmper en ensom kamp – hver især. En kamp, der i stigende grad er alles kamp mod alle, fordi det i bund og grund er en kamp om kvalificeret arbejdskraft.

Én samlet plan for omstilling af ældreplejen

Hvis det skal gøres meningsfuldt og attraktivt at arbejde i ældreplejen, så flere får lyst til at uddanne sig til området, og flere har mod på at blive, så er fragmenterede og lokale indsatser ikke nok. Det kræver én samlet plan for omstilling af ældreplejen, der har fokus på organisering, samarbejde, læring, udvikling og implementering – og i den forbindelse kontinuerlig kompetenceudvikling. Èn samlet plan, der sikrer ledere og medarbejdere bedre rammevilkår for løbende at arbejde med udvikling af kerneopgaven og deres kompetencer til at løse den.

De seks fokusområder skal ses i en sammenhæng

Derfor lyder opfordringen herfra: ”Husk at se på de seks fokusområder i en sammenhæng, og hav fokus på at skabe reel mulighed for at både medarbejdere og ledere løbende kan udvikle og folde deres kernefaglighed ud”. Lad deres råderum og ansvar blive defineret af de opgaver, der skaber værdi for borgeren, og prioriter livslang læring – både i forhold til specialistkompetencer, der i stigende grad er behov for i ældreplejen (fx inden for demens, multisygdom og palliation) og i forhold til de generalist- og ledelsesmæssige kompetencer, der også er behov for (fx inden for faglig ledelse, koordinering af komplekse borgerforløb og samarbejdet med borgerne og de pårørende).

Ved at adressere de samlede rammevilkår og give ledere og medarbejdere reelle muligheder og kompetencer til at gøre en positiv forskel for borgerne i deres daglige arbejde, vil vi kunne gøre ældreplejen som helhed attraktiv for sygeplejersker og SOSU-personale. Så fremtidige generationer får lyst til at søge faget, og dem, som allerede er i faget, får mod på at blive.

Hav et godt og fremsynet Ældretopmøde.

Faktaboks

Til Ældretopmødet 2021 skal deltagerne drøfte seks fokusområder, der alle skal bidrage til fremtidens ældrepleje.

  1. Organisering af ældreplejen og visitation tæt på hverdagen
  2. Tilsyn og læring
  3. Inddragelse af pårørende
  4. Rekruttering
  5. Kvalitet og kompetenceløft
  6. Faglig ledelse i en lærende kultur

Kilde: www.kl.dk