Gå til indhold
En ung og en ældre kvinde holder smilende i hånd

Fortæl SOSU´erne om deres karrieremuligheder

Mulighed for kompetenceudvikling og karrierevejledning kan være med til at fastholde flere SOSU’er i det nære sundhedsvæsen.

Social- og sundhedsassistenter og -hjælpere er allerede en mangelvare i kommunerne, og i takt med at gruppen af 80+ borgere vokser, vil kommunernes efterspørgsel efter denne faggruppes faglighed og kloge hænder kun blive større.

”Allerede i 2030 vil antallet af 80+-årige være steget så meget, at de i 17 kommuner vil udgøre mellem 10 og 17 procent af den samlede befolkning. Stigningen er allerede i gang og understreger, at det er nu, det skal sikres, at der er tilstrækkelig økonomi og nok uddannet personale til at pleje og hjælpe de ældste danskere”, skriver KL på deres hjemmeside.

Arbejdsforhold, der fastholder og tiltrækker 

Skal vi sikre vores ældre og svage borgere en god fremtid og en værdig tilværelse, skal vi gøre noget nu for at skabe ordentlige vilkår i faget. Vi skal i højere grad skabe et miljø og arbejdsforhold på ældreområdet, som fastholder de mange dygtige medarbejdere, der allerede er i faget – og tiltrækker dem, som enten forlod det eller er nyuddannede.

Manglen på kvalificeret personale på ældreområdet kan allerede mærkes. Det er ikke noget nyt. Ledere i hjemmehjælpen oplever en presset hverdag, når de kæmper for at få weekendplanen til at gå op, så kommunens ældre bliver tilset. Ansatte på plejehjem og i hjemmeplejen oplever også et pres, når de ikke har tid til pauser, fordi kollegaen er stoppet eller er syg. Det går i sidste ende ud over borgerne.

Kompetenceudvikling som middel til at fastholde de kloge hænder

Hvordan skaber vi så attraktive arbejdsforhold på ældreområdet, der fastholder dygtige social- og sundhedsassistenter og -hjælpere i faget? Og hvordan tiltrækker vi nye medarbejdere eller tidligere kolleger, som forlod faget?

”Det er selvfølgelig en blanding af forskellige initiativer, der skal til, men ét af dem er, at vi skal være dygtigere til at tydeliggøre de karrieremuligheder, som social- og sundhedsassistenter og -hjælperne allerede har i deres fag. Vise dem, at de har mulighed for at videreuddanne sig, udvikle sig fagligt og komme nye steder hen i deres arbejdsliv. Muligheden for at specialisere sig og udvikle sig fagligt er med til at skabe attraktive arbejdspladser”, siger Marie-Louise Sederberg, konsulent på Københavns Professionshøjskole, og peger dermed på videreuddannelse som et vigtigt middel i kampen om at fastholde og rekruttere kloge hænder og dygtige hoveder til det nære sundhedsvæsen.

Hav en strategi for den attraktive arbejdsplads med karrieremuligheder

”Jeg oplever, at flere aktører på ældreområdet ytrer sig om svære arbejdsvilkår, og mange SOSU´er forlader faget pga. disse forhold, fordi man ikke kan se en fremtid i det. Især de unge er hurtige til at komme videre”, siger Marie-Louise Sederberg og understreger, at det er vigtigt, at man får talt om, hvad det er, der skaber den attraktive arbejdsplads og har en strategi for at give social- og sundhedsassistenter og -hjælpere reelle videreuddannelsesmuligheder og -vejledning om mulighederne.

”Der er allerede i dag muligheder og tilbud til social- og sundhedsassistenter og -hjælpere om videreuddannelse, som kan bruges endnu mere end, de bliver brugt nu. Sygeplejerskerne har en bred vifte af videreuddannelsesmuligheder i form af diplommoduler, specialuddannelser og mulighed for særligt tilrettelagte forløb og kurser. De samme muligheder er der på papiret også for social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, men mulighederne bliver ikke anvendt i samme grad – og bliver ikke italesat. Det er vigtigt, at vi fortæller SOSU’erne, om de karrieremuligheder de har. Deres muligheder for videreuddannelse og kompetenceudvikling er med til at forme den attraktive arbejdsplads og skabe forhold, som støtter op om deres faglige stolthed – de brænder for at gøre en forskel”, siger Marie-Louise Sederberg.

Vil du vide mere?

Se her, hvad Københavns Professionshøjskole tilbyder social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, som ønsker ny viden og nye færdigheder:

Herunder mere om de enkelte moduler på Akademiuddannelsen:

Faglig kontaktperson

Marie-Louise Sederberg

Specialkonsulent

+45 51 38 05 84