Gå til indhold

Forældresamarbejde i dagtilbud og skole

Dette modul på 5 ECTS er en del af den pædagogiske diplomuddannelse. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

Om modulet

På dette modul arbejder du med metoder og teorier til at udvikle din praksis med at samarbejde med forældre om børn. Daginstitution og skole har ansvar for samarbejdet med forældrene i og udenfor institutionerne, og vi ved, at forældrenes engagement i børns hverdag har betydning for barnet og den unges trivsel, udvikling og læring.

Samtidig er moderne institutioner kendetegnet ved mangfoldighed, diversitet, rettigheder, respekt, dialog og deltagelse – som udfordrer vi selvfølgelige og ritualiserede grundformer for inddragelse af og dialog med forældre. For at samarbejde med forskellige forældre kan blive en succes, er det vigtigt at alle involverede parter er ordentligt rustede.

Når du har gennemført modulet kan du indgå i udviklingsarbejde om professionalisering af forældresamarbejde samt facilitere samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde og ønsker

Læringsmål

Formål

Formålet er, at den studerende opnår viden om, samt kompetencer og færdigheder til at udvikle og inddrage forældrene i samarbejde som en integreret del af den pædagogiske praksis. Den pædagogiske praksis med børn og forældre fordrer viden om og udvikling af muligheder for samarbejde i alle institutionstyper.

Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udvikle kompetencer til at indgå i og varetage samarbejde med forældrene i dagtilbud og skole.

Mål for læringsudbytte:

Kompetencemål:

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår
kompetencer til at

 • indgå i udviklingsarbejde om professionalisering af forældresamarbejde
 • facilitere samarbejdsprocesser med forældre med forskellige sproglige, sociale og kulturelle baggrunde, livsmønstre og ønsker
For at opnå disse kompetencer skal den studerende:

Viden:

 • have indsigt i forældresamarbejdets betydning for børns udvikling og læring
 • have viden om interkulturel pædagogik, flersprogethed, kommunikation og samarbejdsteorier

Færdigheder:

 • kunne tilrettelægge, organisere og indgå i forpligtende forældresamarbejde

Målgruppe

Lærere, pædagoger, vejledere, ressourcepersoner, konsulenter, ledere og andre interesserede i almen-, social- og specialpædagogiske tilbud, dag og døgn, skoler og daginstitutioner

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse. Det er ikke et krav, at du er i arbejde, når du starter på modulet, men du forventes at kunne bringe dine erfaringer fra praksis ind i undervisningen, uanset om det er tidligere eller aktuel praksis.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart.

Hvis modulet stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at ansøge. Hvis der er venteliste, fremgår det af modulet.

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et svar i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit svar.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et modul i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Der er pt. ingen aktive hold. Vi opdaterer denne side, så snart vi åbner for tilmelding til nye hold. Har du spørgsmål til hold og tilmelding, kan du kontakte os på tlf.: 72 48 75 40 eller mail: evu@kp.dk

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Chefkonsulent

+45 41 89 84 28