Gå til indhold
" "

Fagligt løft i Københavns socialpsykiatri

Et tværprofessionelt kompetenceforløb i hovedstadens socialpsykiatri sætter tydelige aftryk i hverdagen.

”Vi har fået et stort fagligt løft i hele organisationen. Vi har andre dialoger om indsatsen for borgerne end for tre år siden. Der er kommet mere selvbestemmelse og langt flere aktiviteter. Det har uddannelsesforløbet i den grad bidraget til”.

Sådan siger borgercenterchef Alberte Bryld Burgaard fra Center for Rusmiddelbehandling i Københavns Kommune om udbyttet af et flerårigt kompetenceforløb hos Københavns Professionshøjskole. Det har rustet samtlige medarbejdere i hovedstadens socialpsykiatri til at arbejde recovery-baseret og med rehabilitering, og succesen gør, at et tilsvarende forløb snart gennemføres for kommunens personale på udsatteområdet.

Undervisning på tværs af faggrupper

Til daglig arbejder socialrådgivere, sygeplejersker, SOSU-assistenter, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter sammen i socialpsykiatrien, og derfor valgte Københavns Kommune, at de også skulle undervises sammen på tværs af faggrupper og arbejdspladser.
”Det tværfaglige og koordinerende er centrale elementer i rehabilitering, og når vi skal kunne det i praksis, er det smart også at lære det i fællesskab. Københavns Professionshøjskole fandt en god model, hvor pensum og eksamensform blev differentieret i forhold til medarbejdernes baggrund, og gevinsten med blandede hold er, at faggrupperne får flere perspektiver på praksis og indblik i, hvorfor kollegerne andre steder handler, som de gør. Det er også en fordel at have ledere på holdene, så de konkret kan støtte medarbejderne i forandringsprocessen”, siger Alberte Bryld Burgaard.

Forstyrrer vanetænkning

Som forarbejde til kompetenceforløbet formulerede Københavns Kommune en grundfortælling og faglig guide via input fra medarbejdere, ledere, fagspecialister, borgere og pårørende. Det strategiske fundament hjalp Københavns Professionshøjskole til at forme indholdet i undervisningen og gøre underviserne i stand til at udfordre personalets vanetænkning.
”I det daglige kan det være svært at undre sig nok over sin egen praksis. Uddannelsen har hjulpet personalets med at sætte spørgsmålstegn ved hverdagens selvfølgeligheder og rustet dem til at handle og argumentere mere fagligt. Det skyldes i høj grad, at underviserne har et godt indblik i vores organisation, så det ikke er generel læring, men målrettet medarbejdernes konkrete udfordringer, dilemmaer og styrker”, siger Alberte Bryld Burgaard.

På flere måder er hverdagen i dag forandret i Københavns socialpsykiatri. Nogle bosteder holder personalemøder med beboerne, beboere kan selv vælge kontaktperson, og der er flere sociale aktiviteter som f.eks. koncerter og bålarrangementer.

”Det er små ændringer med stor betydning. Vi har mere fokus på, hvad der er vigtigt for den enkelte borgers drømme og håb, så vi løser ikke blot opgaver med mad, personlig pleje og rengøring, men involverer borgerne i langt højere grad”, slutter Alberte Bryld Burgaard.

Tag en videreuddannelse, få nye kompetencer

Se her, hvilke videreuddannelsesmuligheder Københavns Professionshøjskole tilbyder på området for recovery-orienteret rehabilitering:

Er du interesseret i et skræddersyet forløb?