Gå til indhold

Information om covid-19

Fagligt entreprenørskab i de erhvervsrettede uddannelser

Opnå kompetencer til at designe didaktik, der fremmer entreprenørskab, og få mulighed for at prøve kræfter med dine egne kreative kompetencer.

Dette modul på 10 ECTS er en del af diplomuddannelse i erhvervspædagogik. Du kan læse modulet som en del af en hel uddannelse eller som et selvstændigt modul, der opkvalificerer dig fagligt.

På modulet arbejder du undersøgende og udforskende i din egen praksis, idet du designer og afprøver et entreprenørskabsforløb. Du undersøger og vurderer løbende, hvordan dit design af et entreprenørskabsforløb kan skabe værdi, gennem konkrete og praktiske afprøvninger i din praksis.

Det får du ud af modulet

Du udvikler et pædagogisk og didaktisk handleberedskab til at kunne designe, afprøve og vurdere entreprenørskabsforløb og entreprenørskabsundervisning, der fremme erhvervsskoleelevernes udvikling af entreprenørielle kompetencer.

Det faglige indhold

Formålet med modulet er, at udvikle dine kompetencer i at designe ny praksis omkring entreprenørskab på skolen og i undervisningen på baggrund af uddannelseseksperimenter.

Modulet understøtter dit arbejde med at:

 • udvikle et entreprenant undervisnings- og læringsmiljø, der forholder sig til omverdenen
 • udvikle din egen praksis gennem uddannelseseksperimenter på skolen
 • knytte innovation og entreprenørskab an til din skoles pædagogiske-didaktiske strategi
 • sætte udvikling af praksis i centrum – gerne i samarbejde med ledelsen

Undervisningen på dette modul tager udgangspunkt i eksperimenthjulet, og mellem hver undervisningsperiode skal du tilbage i din undervisningspraksis og eksperimentere.

Tilrettelæggelse

Forløbet indledes med tre sammenhængende undervisningsdage fra kl. 9-14 på Københavns Professionshøjskole, efterfulgt af en periode i egen praksis, hvor der laves eksperimenter.

Herefter følger yderligere tre sammenhængende undervisningsdage kl. 9-14 på Københavns Professionshøjskole, efterfulgt af endnu en periode i egen praksis.

Forløbet afsluttes med to sammenhængende undervisningsdage fra kl. 9-14 på Københavns Professionshøjskole.

Tilmelding

Adgangskrav

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller på et modul skal du have en af følgende uddannelser:

 • Professionsbacheloruddannelse
 • Akademiuddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse
 • Kandidatuddannelse
 • Anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort, videregående uddannelse eller en reguleret videregående voksenuddannelse

Du skal desuden have to års relevant erhvervserfaring efter afsluttet grunduddannelse.

Hvis du ikke opfylder det formelle adgangskrav om relevant uddannelse, kan du søge om en realkompetencevurdering og måske optages på det grundlag. Du skal dog fortsat have to års relevant erhvervserfaring.

​Læs mere om realkompetencevurdering

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene, er du velkommen til at kontakte os.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Forsøgsordning

Som led i en treårig forsøgsordning gældende fra 1. august 2019 til og med 31. juli 2022 fjernes kravet om to års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse for ansøgere, der opfylder følgende tre kriterier:

 • Du har en akademiuddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet som højeste forudgående uddannelse.
 • Du har relevant erhvervserfaring på mindst fire år efter ungdomsuddannelse bag dig.
 •  Du er i relevant beskæftigelse ved optag på diplomuddannelsen.

Alle tre kriterier skal opfyldes for at blive optaget på uddannelsen.

Sådan søger du

Du søger online ved at klikke på “Ansøg” på det modul, du ønsker at søge optagelse på.

Her vedhæfter du også dokumentation for både uddannelse og erhvervserfaring.

 • Dokumentation for uddannelse kan være relevante eksamensbeviser.
 • Dokumentation for to års erhvervserfaring efter afsluttet adgangsgivende uddannelse kan fx være en bekræftelse fra din arbejdsplads eller lønseddel, hvor din anciennitet fremgår (et CV er ikke gyldig dokumentation).

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrist for hvert modul fremgår af modulbeskrivelsen på kp.dk.

Vi modtager ansøgninger til ledige pladser frem til studiestart. Kontakt os for information om ledige pladser:
Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider:

Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00

Efter ansøgningsfristens udløb modtager du et optagelsesbrev i din e-Boks. Der kan gå op til 4 uger efter ansøgningsfristen, før du modtager dit optagelsesbrev.

Framelding til et modul skal ske skriftligt til evu@kp.dk og følgende betingelser gælder:

 • Hvis du framelder dig senest fire uger før modulets start, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende modul.
 • Hvis du framelder dig mindre end fire uger før modulets start, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.
 • Hvis du tilmelder dig mindre end fire uger før modulets start, kan du ikke framelde dig og hæfter for hele deltagerbetalingen for det pågældende modul.

Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser - deltid

Start- og slutdato

17.08.21 - 11.11.21

Tilmeldingsfrist

15.05.21

Pris

10.800 kr.

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Fagligt entreprenørskab i erhvervsrettede uddannelser - DEP Flex

Start- og slutdato

23.08.21 - 15.12.21

Tilmeldingsfrist

20.09.21

Pris

10.800 kr.

Hvor

Online

Kontakt

Kontakt KP, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding eller optagelse, eller hvis du har brug for yderligere information om en uddannelse eller et kursus.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider
Mandag til torsdag kl. 9.00-14.00
Fredag kl. 11.00-14.00