Gå til indhold

Facilitering i praksis

Sæt scenen ved møder og i projektgrupper

Vil du gerne kunne lede et møde på en måde, hvor deltagerne kommer til orde og kunne sætte scenen for et konstruktivt samspil?

Det faglige indhold

På kurset arbejder vi med facilitering af møder, metoder til at skabe aktiv deltagelse, rollen som facilitator, mødestruktur og ledelse og følgeskab i arbejdsgrupper.

  • Du lærer at lede et møde på en måde, hvor deltagerne kommer til orde, og hvor der skabes en stemning af konstruktivt samspil.
  • Du får teori om mødeledelse og facilitering.
  • Du får redskaber til at skabe aktiv deltagelse i forskellige typer møder.
  • Du får praktisk viden om, hvordan du tager rollen som mødeleder, og hvordan du forbereder og leder møder med involvering og afveksling.
  • Vi afprøver en række metoder i praksis og drøfter i hvilke sammenhænge de kan anvendes.

Det får du ud af kurset

På dette kursus får du redskaber til at skabe aktiv deltagelse i forskellige typer møder. Du får praktisk viden om, hvordan du indtager rollen som mødeleder, og hvordan du forbereder og leder møder med involvering og afveksling. Du vil arbejde med metoder ud fra cases og udveksle erfaringer om problemstillinger i tilrettelæggelse og gennemførelse af møder og workshops.

Virksomhedens udbytte

Virksomheden får styrket kompetencerne i mødeledelse, projektdeltagelse og facilitering. Deltageren rustes med viden og metoder til at udøve mødeledelse og spille en aktiv rolle i projektgrupper og opgaveløsning i samarbejde med kolleger.

Hvem deltager?

Kurset henvender sig til dig, som har ansvar for mødeledelse eller opgaver, som indebærer involvering og deltagelse af kolleger. Det kan være opgaver, som indebærer ledelse af projekter eller ansvar for nye faglige tiltag, som kræver viden og metoder i mødeledelse.

Det er godt at være flere fra samme arbejdsplads

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Facilitering i praksis

Start- og slutdato

22.10.24 - 29.10.24

Tilmeldingsfrist

22.09.24

Nummer

0566638

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

7.500 kr.

6.000 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

To kursusdage kl. 09.00-16.00: d. 22.10.24 og 29.10.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Pehrson

Konsulent

+45 51 38 04 55