Gå til indhold

Få alle med i undervisningen

Se bag om dine elevers adfærd og finder helt konkrete tilgange og metoder, der gør eleverne aktive i læringsfællesskabet

Om kurset

Elevers motivation falder markant igennem skoletiden.

På dette kursus stiller vi skarpt på viden om baggrunden for forskellige former for elevadfærd – og hvordan vi helt konkret kan møde alle elever, og derigennem skabe de bedste betingelser for deltagelse i et fællesskabende læringsmiljø.

Det får du ud af kurset

På kurset får du:

  • Viden om baggrunden for forskellige former for elevadfærd
  • Konkrete redskaber og metoder i arbejdet med at få alle elever med i undervisningen
  • Direkte sparring på de problematikker, der optager dig i din undervisning
  • Inspiration til tilgange, der understøtter et inkluderende og fællesskabende læringsmiljø, hvor alle elever bliver aktive deltagere
  • Mulighed for at afprøve tilgange, redskaber og metoder både i undervisningen og imellem de enkelte kursusgange og efterfølgende både give og få feedback

Hvem deltager?

Lærere og pædagoger i skolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Få alle med i undervisningen

Start- og slutdato

03.09.24 - 12.11.24

Tilmeldingsfrist

03.08.24

Nummer

0651661

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

8.095 kr.

6.476 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Fire kursusdage: kl. 09:00-14:00, d. 03.09.2024, 24.09.2024, 22.10.2024 & 12.11.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Merete Tonsgaard Kloppenborg

Lektor

+45 22 46 49 77