Gå til indhold
Tre studerendes hænder over et bord med tekstbøger, noter, kuglepenne og penalhuse

Et fælles fagligt sprog får tosprogede elever til at blomstre

De tosprogede elever blomstrer på Bellahøj Skole efter nye initiativer er taget i brug for at løfte elevernes sproglige deltagelse i undervisningen. Det er ifølge afdelingsleder Anita Fryd resultatet af en kompetence- og ressourceudvikling på skolen og et nyt mindset, hvor alle undervisere bør se sig selv som sproglærere.

Bellahøj Skole har blandt andet kunnet se på afgangsprøven i læsning, at de tosprogede elever har haft flere udfordringer end de etsprogede elever. Derfor har skolen samarbejdet med Københavns Professionshøjskole om at videreudvikle potentialet hos skolens elever, der har dansk som andetsprog.

Et kæmpe udviklingspotentiale i sprogforståelse

Udviklingspotentiale lå ikke kun hos eleverne, men også hos både skolen og lærerne. Igennem samarbejdet med Københavns Professionshøjskole har en række lærere været igennem et forløb med fokus på, hvordan ’dansk som andetsprog’ kan være et didaktisk fokusområde og en naturlig del af forskellige fag og undervisningsforløb, og ikke kun hos skolens DSA-vejledere og DSA-lærere.

”De tosprogede elever har et kæmpe potentiale i deres sprogforståelse, som vi konsekvent gerne vil videreudvikle ved at få dem sprogligt aktiveret i undervisningen. Igennem et ledelsesinitiativ har Københavns Professionshøjskole hjulpet os med at facilitere forskellige læringsforløb om fx sprogaktiviteter, som har givet vores lærere nye værktøjer, der kan styrke elevernes sproglige udvikling og læseforståelse,” siger Anita Fryd.

Skolen arbejder på at styrke læringen for alle elever i et sammensat og multikulturelt klasserum. Fokus er især rettet mod, hvordan man som lærer sikrer, at undervisningen både er sprogligt og fagligt udviklende. Med fokus på stilladsering og eksplicit undervisning i ’fagets sprog’ har lærere i alle fag arbejdet målrettet mod at udvikle og løfte elevernes læseforståelse.

Sprogambassadører sikrer en ny sproglig dimension

Skolens sprogambassadører, som er lærere med linjefag eller anden efteruddannelse i ’dansk som andetsprog’, har også deltaget i et forløb i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, hvor de har fået konkrete værktøjer til at hjælpe deres kolleger, så alle lærere uanset fag aktivt kan være med til at løfte de tosprogede elever, så de kan deltage på lige fod med deres klassekammerater.

”Vi ved, at det er dem, der sprogligt deltager i undervisningen, som får det største udbytte. Derfor er målet at få de tosprogede elever aktiveret i undervisningen bl.a. ved at sikre, at det er eleverne der taler mest. Til daglig har vi én sprogambassadør koblet til hver årgang, og de støtter kollegaerne i at sikre, at der er en dimension af ’dansk om andetsprog’ i undervisningen på tværs af fag,” beskriver Anita Fryd.

Sprogambassadørerne står til rådighed for deres kolleger med sparring til blandt andet at sikre en sproglig stilladsering i undervisningen. Derudover afholder de møder, hvor lærerne deler erfaringer og lærer af hinandens sprogpædagogiske aktiviteter.

Sprogaktiviteter skal motivere de tosprogede elever til at bruge deres sprog

Helt konkret har Bellahøj Skole gode erfaringer med at introducere eleverne for ’samtalelektier’. Eleverne opfordres til at gå hjem og tale med deres forældre om udvalgte dele af undervisningen, og efterfølgende fortælle om samtalen i klassen. Det betyder, at eleverne på deres modersmål, får aktiveret noget konkret viden på en faglig relevant måde, og at skolen ligeledes får motiveret eleverne til at bruge deres sprog i flere sammenhænge.

”En af de sprogaktiviteter som vi især arbejder med, er bl.a. samtalelektier, hvor vi aktiverer de ressourcer børnene har hjemme hos forældrene. Vi kan se i praksis, at når de tosprogede børn har øvet sig på forhånd hjemmefra, deltager de i undervisningen på en helt anden måde end ellers. Forældrene spiller altså en helt central rolle i børnenes sproglige udvikling, og vores sprogambassadører og lærere får nemmere ved at få aktiveret og motiveret eleverne til at bruge og udvikle deres sprog i undervisningen,” forklarer Anita Fryd.

Alle undervisere er sproglærere

På Bellahøj skole har det ifølge Anita Fryd krævet fokus på kompetence- og ressourceudvikling hos både lærere og elever, at løfte de tosprogede elever. Men den største læring fra forløbet ligger i det nye fælles mindset om, at alle lærere på skolen, uanset fag, er sproglærere:

”Den største lektie har været at skabe en fælles forståelse for, at vi alle er sproglærere – og at vi alle har et fælles ansvar for at løfte eleverne. Vi prøver at finde et fælles fagligt sprog og nye metoder til, hvordan vi udvikler børnenes sprogforståelse og øger deres deltagelse. Vi ser, at elever, som tidligere ikke har sagt så meget i timerne, blomstrer og begynder at være mere sprogligt aktive i undervisningen. Vi er ikke i mål, men vi bevæger os i den rigtige retning.”

Vil du vide mere?

Er du interesseret i at vide om om, hvilke muligheder du har for kompetenceudvikling inden for ‘dansk som andet sprog’ og læseforståelse? Så ser her:

Kontaktperson

Hanne Vandal Hansen

Lektor

+45 41 89 73 14