Gå til indhold

Engagerende og differentieret danskundervisning på mellemtrinnet

Bliv inspireret til en tidssvarende danskundervisning, der skaber aktive elever

Bliv opdateret på danskfagets kompetenceområder og få ideer til at udvikle og tilrettelægge en engagerende og differentieret danskundervisning. Vi arbejder med kreative skriveprocesser, flydende læsning, kritisk læse- og skrivekompetence og brugen af læse- og skriveteknologi i undervisningen.

På dagene stiller vi skarpt på, hvordan vi kan stilladsere og motivere:

  • elevers kreative skriveprocesser i forskellige kategorier af tekster (brugstekster og æstetiske tekster).
  • elevers engagerende læsning og fortolkning af børne- og ungdomslitteratur og billedbøger.
  • flydende læsning, så eleverne læser stadigt mere sikkert, udtryksfuldt og med passende hastighed, både når de læser op og når de læser stille.
  • begyndende kritisk læse- og skrivekompetence på mellemtrinnet, så de kan bruge og gennemskue brugen af modaliteter i tekster.
  • brugen af læse- og skriveteknologi for elever med skriftsproglige vanskeligheder.

De første tre kursusgange fokuserer på undervisning i kompetenceområderne læsning, fremstilling og fortolkning, mens den fjerde gang fokuserer på anvendelsen af læse- og skriveteknologi i danskundervisningen for elever med læse- og skrivevanskeligheder.

Hvem deltager?

Dansklærere på mellemtrinnet.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Forår 2025

Engagerende og differentieret danskuv på mellemtr.

Start- og slutdato

03.03.25 - 06.03.25

Tilmeldingsfrist

03.02.25

Nummer

0821845

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

8.095 kr.

6.476 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Hvornår

Fire kursusdage kl. 9.00-14.00 d. 03.03.25, 04.03.25, 05.03.25 og 06.03.25

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Dorte Østergren-Olsen

Lektor

+45 41 89 73 82