Gå til indhold
Mand i samtale med kollegaer

Den offentlige forvaltning skal tilpasse sig samfundsudviklingen

Tilliden til embedsværket risikerer at knække, hvis ikke der sikres et kontinuerligt fokus på, hvordan den offentlige forvaltning tilpasser sig samfundsudviklingen.

Af Tove Enggrob og Niels Ejersbo
Hhv. uddannelsesleder og vicedirektør, Københavns Professionshøjskole

Den danske offentlige forvaltning er kendetegnet ved en høj faglighed og legitimitet, effektivitet, god tilpasningsevne og omfattende brug af digitale løsninger, hvilket også fremgår af diverse internationale sammenligninger og rankings.

Men de seneste års skandaler har sat den offentlige forvaltnings omdømme og legitimitet under pres.
Når rammevilkårene for den offentlige forvaltning samtidig ændres, er der grund til at være på vagt. Samspillet mellem det politiske og det administrative niveau ændres, offentlige ydelser skal i stigende grad samskabes i tæt samspil med borgerne, og digitalisering fordrer nye processer.

Hvis den offentlige forvaltning skal være med til at understøtte en god og effektiv velfærdsstat, kræver det, at befolkningen har tillid til afgørelser og er sikker på, at de lovgivningsmæssige rammer overholdes.

Der er behov for en offentlig forvaltning, som er lydhør og fleksibel i forhold til politikernes ønsker og borgernes behov, økonomisk effektiv, og som samtidig har blik for god forvaltningsskik, de lovgivningsmæssige rammer og et tydeligt beslutningsgrundlag.

Det skaber gennemsigtighed i forvaltningen, styrker legitimiteten og demokratiet.

Offentlig forvaltning kræver etos

En offentlig forvaltning, hvor fleksibilitet går hånd i hånd med høj forvaltningsmæssig faglighed, kræver en god forståelse for og kendskab til den offentlige sektors rolle og placering, de forvaltningsmæssige rammer, rollefordelingen mellem de folkevalgte og embedsværket, et blik for udviklingsmuligheder og en offentlig etos.

Det kræver en målrettet indsats at have en offentlig forvaltning med disse kendetegn og som samtidig nyder en høj grad af tillid fra befolkningen. Det er ikke kun et spørgsmål om kodeks og opstilling af retningslinjer for god embedsmandsadfærd.
Det forudsætter også, at medarbejderne i den offentlige forvaltning efteruddannes. Der skal være et kontinuerligt fokus på, hvordan den offentlige forvaltning tilpasser sig samfundsudviklingen og er med til at skabe en effektiv, offentlig sektor.

Digitalisering afslører hullerne

Den omfattende digitalisering er et godt eksempel på, hvor vigtigt løbende efteruddannelse er, hvis vi skal have en offentlig forvaltning som både er effektiv og sikrer borgernes retssikkerhed.

Undersøgelser viser, at det er væsentligt billigere at opkvalificere medarbejdere gennem videregående efteruddannelse end gennem almindelige videregående uddannelser.

Tillige er det vist, at gennemførelsen af en videregående efteruddannelse på akademi og diplomniveau har positive løneffekter. Det er således økonomisk fordelagtigt for såvel samfundet som den enkelte medarbejder at sende medarbejdere på efteruddannelse.

En målrettet indsats for at opkvalificere medarbejderes forvaltningsfaglige kompetencer eliminerer ikke risikoen for skandaler og dårlige sager.

Men det vil være med til at sikre en effektiv offentlig forvaltning, hvor god forvaltningsskik, gennemsigtighed og legitimitet er i højsædet – og hvor borgernes tillid til hele den offentlige sektor fastholdes.

Vil du gerne efter-/videreuddannes?