Gå til indhold

Elever med sprog- og læsevanskeligheder

På kurset lærer du, hvad en udviklingsmæssig sprogforstyrrelse (DLD) er, og hvordan du kan understøtte den sproglige og skriftsproglige udvikling.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Det kan være svært for en lærer at opdage, at eleven har en sprogforstyrrelse (DLD).

Måske læser eleven langsomt, har svært ved at forstå mere abstrakte tekster og talt sprog, og har svært ved at formulere varierede sætninger på tale og skrift. Eleverne kan have svært ved at deltage i samtaler og i undervisning – dette gælder i alle fag også fx matematik og naturfag.

For mange elever vil de sproglige vanskeligheder også ofte have indflydelse på sociale relationer og trivsel.

7 % af eleverne på en årgang har sprogforstyrrelsen DLD – svarende til to elever i hver klasse. Disse elever har betydelige sproglige vanskeligheder og tilsvarende læse- og skrivevanskeligheder.

Fokus på kurset er tiltag, der understøtter elevernes sprog, læsning og skrivning.

Det faglige indhold på kurset

Overskrifter for indholdet på kurset er:

 • Hvad er en sprogforstyrrelse?
 • Hvilke skriftsproglige vanskeligheder ses hos børnene?
 • Hvordan støttes det mundtlige sprog?
  Både forståelse og produktion
 • Hvordan støttes læsning og skrivning sprogligt?

Perspektivet er på elever i indskolingen og på mellemtrinnet, det vil sige 0.-6. klasse, og indsatser både i og uden for klasseundervisningen bliver berørt.

Hvem deltager?

Læsevejledere, ordblindelærere, DSA-lærere eller andre fagpersoner fra skolens ressourcecenter – samt børnehaveklasseledere, skolepædagoger og lærere.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Forår 2024

Elever med sprog- og læsevanskeligheder

Start- og slutdato

28.02.24 - 03.04.24

Tilmeldingsfrist

29.01.24

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

7.080 kr.

5.664 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagenvej 18, 2200 København N

Nummer

0560206

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Minna Nørgaard Bruun

Lektor

+45 41 89 74 40