Gå til indhold

Elever med høj begavelse – udvikling af pædagogisk praksis, der udfordrer og inkluderer alle elever i klassen

Den danske folkeskole er forankret i en fællesskabstænkning. Men det kan være svært at etablere gode deltagelsesmuligheder for alle, når der er stor diversitet i elevernes læringsforudsætninger.

Om kurset

Det får du ud af kurset

I dette forløb sætter vi fokus på, hvordan du som lærer, pædagog og ressourceperson kan udvikle inkluderende læringsmiljøer med deltagelsesmuligheder for alle elever i klassen og dermed også imødekomme elever med tegn på høj begavelse i den daglige undervisning.

Det faglige indhold på kurset

Undersøgelser har vist, at elever med høj begavelse kan underpræstere i forhold til deres faglige niveau for at passe ind i klassens fællesskab. Det kan have negative konsekvenser for deres læring og trivsel, og elever med høj begavelse kan dermed være i risiko for at opleve skolevanskeligheder.

I dette forløb præsenterer vi konkrete greb til at tilrettelægge undervisning, der motiverer og udfordrer alle klassens elever på deres aktuelle niveauer, og giver dig desuden viden om, hvordan høj begavelse kan vise sig på forskellige måder.

Vi kommer bl.a. omkring:

 • Elever med høj begavelse – skoleoplevelser og -udfordringer set fra et elevperspektiv
 • Voksne som medskabere af elevers deltagelsesbetingelser og -muligheder
 • Fællesskabende didaktikker
 • Strukturer for undervisningsaktiviteter på tværs af læringsforudsætninger
 • Konkrete organiseringsgreb, der inviterer til deltagelse
 • Rammesætning af fællesskabet – klasseledelse, motivation og selvbestemmelsesteori
 • Klassens sociale dynamikker og fællesskabernes betydning for elevernes deltagelsesmuligheder.

Om undervisningen

De tre workshops er bygget op som en blanding af korte faglige oplæg, herunder præsentation af greb og metoder til at arbejde med disse i praksis, refleksionsøvelser i mindre grupper og egentlige arbejdssessions, hvor deltagerne tager hul på at udvikle og omsætte det præsenterede i egen aktuelle praksis. Udvikling og transfer af ny viden til ny praksis er således i fokus.

Hvem deltager?

Forløbet gennemføres som led i et samarbejde med Børne- og Undervisningsministeriet og er kun for ansatte i folkeskolen.

Forløbet består af to halvdags-workshops for lærere/pædagoger samt en tredje, som kun er for ressourcepersoner med opgaver i relation til elever med tegn på høj begavelse. For at deltage i workshop 3 skal du have deltaget i de to første.

Forløbet gennemføres hen over efteråret 2024 og svarer til i alt otte timers deltagelse for lærere/pædagoger og i alt 12 timer for ressourcepersoner.

Forløbet er tilrettelagt, så deltagerne kan bringe egne erfaringer i spil og arbejde udforskende og eksperi-menterende med praksis parallelt med forløbet. Det er derfor en fordel, men ikke et krav, at flere kolleger fra samme skole deltager sammen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Elever med høj begavelse - udvikling af pædagogisk praksis, der udfordrer og inkluderer alle elever i klassen

Start- og slutdato

11.09.24 - 12.12.24

Tilmeldingsfrist

01.06.24

Nummer

0894322

Ledighed

Venteliste

Pris

Gratis

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København

Hvornår

Tre kursusgange kl. 12.30-16.30: d. 11.09.24, 06.11.24 og 11.12.24

Forår 2025

Elever med høj begavelse - udvikling af pædagogisk praksis, der udfordrer og inkluderer alle elever i klassen

Start- og slutdato

15.01.25 - 30.04.25

Tilmeldingsfrist

01.09.24

Nummer

0894419

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Gratis

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Tre kursusgange kl. 12.30-16.30: d. 15.01.25, 05.03.25 og 30.04.25

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Lene Damgaard Jørgensen

Chefkonsulent

+45 51 38 06 16