Gå til indhold

Elever i matematikvanskeligheder

Få viden om arbejdet med elever i matematikvanskeligheder, med fokus på tal og talforståelser, samt sprogets rolle i matematiklæring

Du vil på kurset ‘Elever i matematikvanskeligheder’ stifte bekendtskab med udviklingen af talbegrebet og forståelse for taloperationer hos elever.

Fokus er på udvikling af talforståelse og -behandling. Desuden vil du på kurset lærer, hvordan elever udvikler fagsprog.

Det faglige indhold

På kurset vil du arbejde med emner såsom:

 • Positionssystemet (tal og antal)
 • Talforståelse og -behandling
 • Elevers misopfattelser i matematik (talforståelse og -behandling)
 • Talbehandlingsstrategilæring og strategiobservation
 • Dyskalkuli (talblindhed)
 • Sprogets betydnings for læring og udvikling af fagsprog
 • Strategisk læsning og faglig læsning
 • Arbejdende hukommelse
 • Eksekutive funktioner

Hvem deltager?

Matematiklærere og faglige ressourcepersoner med interesse i matematik og matematikundervisning og læring i grundskolen.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

 • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
 • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
 • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
 • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
 • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

Efterår 2024

Elever i matematikvanskeligheder

Start- og slutdato

09.09.24 - 05.11.24

Tilmeldingsfrist

09.08.24

Nummer

0656359

Ledighed

Ledige pladser

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

11.578 kr.

9.262 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Hvornår

Fem kursusdage: kl. 9-14, d. 09.09.24, 10.09.24, 30.09.24, 04.11.24 & 05.11.24

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Martin Storm-Andersen

Lektor

+45 41 89 70 08