Gå til indhold

Elever, der lader sig forstyrre i undervisningen i VUC

Når lyd, lys, lugt, følelse og temperatur spænder ben for deltagelse i undervisningen i VUC. Få konkrete tilgange og redskaber I arbejdet med at skabe de bedste betingelser for elever, der let lader sig forstyrre i undervisningen.

Om kurset

Det får du ud af kurset

Oplever du som underviser eller vejleder på VUC, at elever pakker sig ind i dynejakker, gerne tager hætter på i undervisningen og måske helst bliver siddende det samme sted hele dagen?

Eller elever, der ikke bryder sig om at røre ved særlige materialer eller oplever ubehag, når der luftes ud?

Mange sansestærke elever sanser omgivelserne så stærkt, at det kan spænde ben for deres deltagelse i undervisningen. På dette kursus får du helt konkrete tilgange og redskaber i arbejdet med at skabe de bedste betingelser for sansestærke elevers deltagelse i undervisningen.

Det faglige indhold på kurset

Hvad vil det egentlig sige at være sansestærk? Hvilke særlige fordele og benspænd har sansestærke elever i undervisningen, og hvordan kan du som underviser eller vejleder imødekomme sansestærke elever, så de får mod på deltagelse i undervisningen på VUC?

Hvilken viden har vi om, hvad der virker motiverende på sansestærke elever ind i en læringsmæssig kontekst, og hvordan skaber vi mestringsoplevelser hos en gruppe af elever, der ofte trækker sig for at undgå ubehag ved overstimulering af sanserne?

Om undervisningen

Undervisningen er en vekselvirkning imellem små oplæg, dialoger, par- og gruppearbejde krydret med øvelser, filmklip og afprøvninger.

Hvem deltager?

Undervisere og vejledere på VUC.

Tilmelding

Optagelse sker efter først-til-mølle-princippet.

Efter tilmeldingsfristens udløb tager vi stilling til, hvilke kurser og temadage vi kan gennemføre, og hvilke vi må aflyse.

Hvis kurset stadig fremgår af kp.dk med en ”Ansøg-knap” efter tilmeldingsfristen, er der stadig ledige pladser, og du er velkommen til at tilmelde dig. Hvis der er venteliste, fremgår det af kurset.

Alle meddelelser vedrørende optagelse og aflysning sendes som Digital Post.

  • Hvis du framelder dig inden tilmeldingsfristen, kan du få refunderet din deltagerbetaling for det pågældende kursus
  • Hvis du framelder dig efter tilmeldingsfristen, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus
  • Hvis du tilmelder dig efter tilmeldingsfristens udløb, hæfter du for hele deltagerbetalingen for det pågældende kursus, hvis du framelder dig
  • Hvis du bliver forhindret eller syg inden kursusstart, har din arbejdsplads mulighed for at sende en anden medarbejder
  • Alle afmeldinger og ombytninger skal sendes skriftligt til kursus@kp.dk

Prisen fremgår af hvert enkelt kursusopslag.

Alle kursuspriser er angivet med og uden moms. På kurser udbudt under åben uddannelse tillægges der ikke moms på fakturaen. Det fremgår af prisen på det enkelte kursusopslag, om der tillægges moms, markeret med.

Når du er blevet optaget på et kursus, sender vi en elektronisk faktura til betaleren, der skal betales i henhold til den betalingsdato, som står på fakturaen. Når betalingen er registreret, har du ret til at deltage i undervisningen.

Der udstedes et kursusbevis efter afslutning af kurser på minimum 12 timer. For at modtage et bevis må du som kursist maksimalt have haft 20 % fravær på kurset. Kursusbeviser sendes som Digital Post.

Der udstedes ikke bevis for en temadag.

VIGTIGT!

Er en tilmeldingsfrist overskredet, kan du stadig tilmelde dig, hvis knappen “Mere info” er grøn.

Hvis det er første gang, du tilmelder dig et kursus i vores nye tilmeldingssystem, skal du undervejs bekræfte din e-mailadresse via en mail, som er sendt til den mailadresse, du angiver. Ellers går din tilmelding ikke igennem.

Du modtager din kvittering for tilmelding på mail tidligst tre timer efter, du har tilmeldt dig.

Efterår 2023

Elever, der lader sig forstyrre - når lyd, lys, lugt, følelse og temperatur spænder ben for deltagelse - VUC

Start- og slutdato

13.11.23 - 11.12.23

Tilmeldingsfrist

11.10.23

Pris

Privatpersoner betaler moms, og virksomheder betaler ikke moms.

4.720 kr.

3.776 kr. ekskl. moms

Hvor

Tagensvej 18, 2200 København N

Nummer

0617664

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. For at vi kan besvare dine spørgsmål bedst og hurtigst muligt, bedes du vælge, om du vil tale med studieservice eller en faglig kontaktperson. Læs mere herunder.

Kontakt studieservice, hvis du har spørgsmål til adgangskrav, tilmelding, optagelse eller andre praktiske forhold.

Tlf. 72 48 75 40 / evu@kp.dk

Åbningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: kl. 9.00-14.00

Onsdag: kl. 11.00-14.00

Helle Merete Tonsgaard Kloppenborg

Lektor

+45 22 46 49 77

Pernille Kierckebye Baes Henriksen

Lektor

+45 24 29 64 24