Gå til indhold

Distanceledelse

Seks gode råd til dig, der leder på afstand

Siden Covid-19 kom til Danmark i foråret, er hjemmearbejde blevet en fast del af mange danskeres hverdag. Men hvordan skaber man et synligt og nærværende lederskab, når medarbejderne er spredt for alle vinde?

Chefkonsulent Ole Thestrup Schmidt fra diplomuddannelsen i ledelse ved Københavns Professionshøjskole giver her seks gode råd til distanceledelse.

1) Kommuniker ofte

Hvis dele af eller hele afdelingen arbejder hjemme, kan man som leder miste følingen med den enkelte medarbejder. Hold derfor hyppige, men korte møder, som giver oplevelsen af at være tæt på dine medarbejdere, og som får medarbejderne til at føle sig tættere på beslutningerne

2) Fokuser på din mødeledelse i det virtuelle rum

Vær opmærksom på, at du ikke nødvendigvis bare kan kopiere din mødeledelsesstil fra det fysiske møde til mødet i det virtuelle rum. At lede det gode virtuelle møde er en kompetence.
Gode mødevaner er at foretrække i alle typer af møder, men en nødvendighed, når mødet finder sted online. Du bør som mødeleder kunne svare på 3 vigtige spørgsmål: Hvad er formålet med mødet? Hvem skal deltage? Og ikke mindst – hvordan følger jeg op på mødet?
Som virtuel mødeleder skal du mestre kompetencen i at anvende teknologien og den valgte software/platform, hvori mødet afholdes. Erfaringerne fra virtuelle organisationer viser, at mødelederens digitale kompetencer har betydning for kvaliteten af det virtuelle møde.

3) Afstem de gensidige forventninger

Tydelighed er vigtigt. Det handler om at udstikke klare retningslinjer samt at formulere rimelige og realistiske forventninger til, hvordan medarbejderne løser kerneopgaverne på distance. Her gælder det særlige, at der i den virtuelle organisation ikke er mulighed for Risk Management ved kaffemaskinen. I den fysiske relation, hvor vi deler kontor, mødelokaler, kantine mm. er der større mulighed for at tilpasse og forventningsafstemme løbende. Den virtuelle organisation har en indbygget udfordring ved, at en forventningsafstemning ikke automatisk finder sted. Derfor skal ledelsen have fokus på tydelig forventningsafstemning.

4) Styrk evnen til selvledelse

Dine medarbejdere skal have mulighed for at ”lede sig selv” i den rigtige retning – og det kan de kun, hvis du gør forventninger, mål og ønskede resultater tilstrækkeligt synlige for dem. En god øvelse kan fx være, at du og dine medarbejdere i fællesskab beskriver, hvad selvledelse går ud på i jeres afdeling eller team.

5) Find balancen mellem kontrol og tillid

Der er en tendens til, at virtuelle organisationer etablerer flere kontrollerende forhold, end fysiske organisationer gør, da lederne og cheferne kan opleve distance som et udtryk for magttab. Derfor skal du som leder i den virtuelle organisation være meget bevidst om din ledelsesstil. Find balancen mellem kontrol og tillid ved at stille dig selv spørgsmålene: Hvornår er der brug for management, og hvornår er der brug for leadership?

6) Transparent beslutningsarkitektur

Undgå at skabe et A- og B-hold blandt dine medarbejdere, hvor nogle får meget opmærksomhed, og andre får lidt. Vær bevidst om at have en transparent beslutningsarkitektur, så din adfærd bliver forudsigelig for dine medarbejdere, og de ved, hvorfor der i perioder er fokus på særlige projekter eller områder i afdelingen. Dette har særlig betydning, når arbejdet udføres på distancen. Erfaringerne fra coronanedlukningen viser, at medarbejderne oplever usikkerhed og utryghed ved, at ledelsen og kolleger ikke kan se, at man udfører sit arbejde. Hvis man samtidig oplever, at nogle kollegaer får mere opmærksomhed end en selv, vil en psykologisk utryghed opstå i organisationen.

Læs om og tilmeld dig valgmodulet om Distanceledelse

Står du som leder i en hverdag og skal bedrive ledelse på distancen? Og vil du gerne klædes bedre på til at arbejde med virtuel organisering og tilrettelæggelse af virtuelle møder? Så har vi et Diplom i ledelse valgmodul, der giver dig kompetencerne. Modulet hedder ’ Ledelse af digital transformation – Distanceledelse’. Du behøver ikke at tage eller have taget andre Diplom i ledelse moduler for at tage modulet. Læs mere på siden for valgmodulet om Distanceledelse her

Kontakt

Ønsker du at vide mere om ledelse på distancen og virtuel organisering, så kontakt Chefkonsulent og underviser Ole Thestrup Schmidt på mail eller telefon. Ole Thestrup Schmidt holder desuden oplæg og kurser om området. Valgmodulet ’Ledelse af digital transformation – Distanceledelse’ kan også rekvireres som diplommodul i en form tilpasset jeres aktuelle behov og kan afholdes fysisk, online eller som en kombination.

Ole Thestrup Schmidt

Chefkonsulent

+45 51 63 26 07